Wednesday, June 1, 2016

Concediul de acomodare in Romania

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative va intra in vigoare incepand de la data de 12 august, data de la care angajatii romani care doresc sa adopte copii vor putea cere concediu de acomodare, precum si plata unei indemnizatii lunare.
Conform dispozitiilor acestei legi, adoptatorul sau oricare dintre sotii familiei adoptatoare care realizeaza venituri ce sunt supuse impozitului pe venit, poate beneficia de concediul de acomodare pe o durata de un an, perioada care include si durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.
Indemnizatia lunara se raporteaza la indicatorul social de referinta de 3,4 ISR.
Atat concediul, cat si indemnizatia lunara, se vor acorda la cererea persoanei pentru care legea prevede acest drept, anexand acestei cereri certificatul de grefa in temeiul caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei, documentul care face dovada mutarea copilului in cauza la adoptator sau la familia adoptatoare, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.
Cererea, precum si documentele care se anexeaza acesteia, se vor depune si se vor inregistra la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in raza teritoriala in care se regaseste domiciliul sau resedinta persoanei indreptatite.
Dreptul la concediul de acomodare si la indemnizatia lunara va incepe sa produca efecte din ziua urmatoare zilei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei.
Cu toate acestea, persoana care beneficiaza de concediu de acomodare si de indemnizatia lunara nu va mai beneficia de dispozitiile art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiiilor, astfel ca nu va mai avea dreptul la concediu pentru cresterea copilului de pana la un an – sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap -, de concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau de indemnizatia lunara prevazuta de O.U.G. mentionata anterior. De asemenea, nici dispozitiile art. 7 din Ordonanta de Urgenta mentionata nu vor mai produce efecte in ceea ce priveste persoana care se afla in concediu de acomodare sau care primeste indemnizatia lunara prevazuta de legea nr. 57/2016, astfel ca persoana in cauza nu va mai avea dreptul la stimulentul de insertie.
Cu toate acestea, pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita va beneficia de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate.
Concediul de acomodare, precum si plata indemnizatiei lunare vor inceta incepand cu ziua urmatoare zilei in care:
◦ a expirat perioada maxima prevazuta de lege pentru concediul de acomodare, si anume un an;
◦ copilul a implinit varsta de 18 ani;
◦ a survenit decesul copilului;
◦ persoana indreptatita a depus cerere in acest sens;
◦ a survenit decesul persoanei indreptatite care dorea sa adopte in calitate de persoana singura;
◦ hotararea judecatoreasca referitoare la revocarea incredintarii in vederea adoptiei a ramas definitiva.
De asemenea, atat concediul de acomodare cat si indemnizatia lunara vor fi suspendate incepand cu ziua urmatoare celei in care:
◦ a fost dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
◦ hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei a fost pusa in executare.
Este util de stiut faptul ca perioada concediului de acomodare reprezinta vechime in munca, in serviciu, precum si in specialitate, si se are in vedere in stabilirea drepturilor care sunt acordate in raport de aceasta vechime.
Mai mult, angajatorul detine obligatia de a aproba concediul de acomodare, iar acesta nu are dreptul de a dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe aceasta perioada, exceptie facand motivele care intervin ca o consecinta a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii sunt dedicati satisfacerii nevoilor clientilor sai, oferindu-le informatii complete si actualizate, consultanta juridica de specialitate precum si reprezentare in fata autoritatilor competente. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica in ceea ce priveste concediul de acomodare si indemnizatia lunara prevazute de Legea nr. 57/2016.