Sunday, July 17, 2016

Obtinerea semnaturii electronice in Romania

Conform Legii nr. 445/2001 republicata in 2014 privind semnatura electronica, o astfel de semnatura se refera la date aflate in forma electronica, ce sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care au scopul de identificare.
Semnatura electronica extinsa este o semnatura electronica ce detine urmatoarele caracteristici:
◦ este legata in mod unic de semnatar;
◦ are scopul de identificare a semnatarului;
◦ este creata prin mijloace controlate doar de catre semnatar;
◦ este legata de datele in forma electronic iar orice modificare a acestora este indentificabila.
Persoana care detine dispozitivul de creare a semnaturii electronice si care actioneaza in acest sens in nume propriu sau ca reprezentant al unui tert se numeste semnatar.
In ceea ce priveste regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica, art. 5 al legii mentionate anterior stipuleaza faptul ca atat timp cat unui astfel de inscris i-a fost incorporata, atasata sau asociata logic o semnatura electronica extinsa care se intemeiaza pe un certificat calificat valabil, adica nesuspendat sau nerevocat in acel moment, iar semnatura este generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.
In ceea ce priveste furnizarea serviciilor de certificare, legea prevede faptul ca aceasta nu este supusa niciunei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale.
Certificatele calificate sunt eliberate de catre furnizori de servicii de calificare iar acestia au obligatia de a verifica identitatea identitatea solicitantilor exclusiv pe baza actelor de identitate.
Certificatul calificat trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
◦ indicarea ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
◦ datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, cetatenia persoanei fizice sau nationalitatea persoanei juridice;
◦ numele semnatarului sau pseudonimul acestuia;
◦ codul personal de identificare a semnatarului;
◦ codul de identificare a certificatului calificat;
◦ datele de verificare a semnaturii;
◦ perioada de valabilitate a certificatului calificat;
◦ semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;
Semnatarul va primi din partea furnizorului de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a celui dintai.
Este util de stiut faptul ca perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an.
Verificarea certificatului digital calificat de catre furnizorul de servicii de calificare care l-a eliberat este absolut necesara si are loc prin completarea documentului de confirmare de pe site-ul ANAF de catre solicitant, trimiterea acestui document catre furnizorul certificatului care, mai apoi, il va trimite semnat inapoi solicitantului. Soliciantul va trebui sa trimita acest document de confirmare, semnat de catre furnizorul de servicii de calificare, prin portalul ANAF.
Pasul urmator pentru solicitant este reprezentat de printarea, semnarea si stampilarea cererii de utilizare a serviciului  de depunere electronica, si anume formularul 150. Solicitantul urmeaza mai apoi sa prezinte la orice unitate fiscala formularul 150, imputernicirea, precum si actul de identificare.
Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de semnatura electronica se realizeaza, in principiu, prin e-mail, la adresa comunicata in formularul 150, in termen de 4-7 zile lucratoare din ziua depunerii documentatiei la organul fiscal.


Pentru informatii suplimentare privind obtinerea semnaturii electronice in Romania, nu ezitati sa va adresati echipei de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea &asociatii, care va vor oferi consultanta juridica specializata, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar.