Monday, March 28, 2016

Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Pe data de 17 martie 2016 a intrat in vigoare Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Astfel, data de 16 martie a reprezentat ultima zi in care persoanele fumatoare au mai avut dreptul de a fuma in spatiile inchise ale localurior, insa nu numai.
Noua lege stabileste faptul ca locurile in care nu se va mai putea fuma de la 17 martie 2016 sunt:
▪ spatiile publice inchise, mai exact „orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent”;
▪ spatiile inchise de la locul de munca, prin aceasta notiune intelegandu-se „orice spatiu care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel pusin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat intr-un loc de munca”;
▪ locurile de joaca pentru copii, inchis sau in aer liber;
▪ unitatile sanitare;
▪ mijloacele de transport in comun;
▪ unitatile de invatamant, precum si cele destinate protectiei si asistentei copilului.
Exceptie de la aceste dispozitii o reprezinta celulele pentru detinutii din penitenciarele de maxima siguranta.
Mai mult, in mijloacele de transport in comun este interzisa inclusiv utilizarea tigaretei electronice.
Legea prevede faptul ca fumatul va fi permis numai in camere special amenajate si exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale cu respectarea anumitor conditii, si anume ca acestea: sa nu reprezinte spatiu de trecere ori de acces in spatii publice inchise, sa aiba unica destinatie de spatiu amenajat pentru fumat si sa fie marcate vizibil cu indicatoare in acest sens, sa prezinte sisteme de ventilatie functionale care sa garanteze eliminarea fumului, sa fie dotate cu scrumiere si stingatoare.
Nerespectarea acestor prevederi de catre persoanele fizice va atrage dupa sine sanctionarea cu amenda contraventionala de la 100 de lei la 500 de lei.
In ceea ce priveste persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor acestei legi in sensul de a permite fumatul in spatiile interzise se va pedepsi, la prima abatere, cu o amenda contraventionala de 10.000 de lei, urmand ca la a doua abatere sa se aplice sanctiunea complementara de suspendare a activitatii pana la remedierea situatiei. O noua abatere va atrage aplicarea unei amenzi contraventionale de 15.000 de lei, precum si inchiderea unitatii.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii se recomanda printr-o experienta vasta in numeroase ramuri ale dreptului, asigurand clientilor informatii complete, corecte si actualizate in functie de ultimele noutati legislative, garantand solutii optime si reprezentare in fata instantelor competente, atunci cand este necesar. Nu ezitati sa consultati pagina oficiala si sa consultati unul dintre avocati pentru asistenta juridica de specialitate.

Sunday, March 6, 2016

OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Prin OUG nr. 44/2015, anumite categorii de penalitati de intarziere si o cota din datorii sunt anulate.
Astfel, prin OUG nr. 44/2015 se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din urmatoarele categorii de dobanzi:
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata care sunt datorate bugetului general consolidat, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente diferentelor de obligatii de plata care sunt declarate suplimentar de catre contribuabili prin declaratii rectificative prin intermediul carora sunt corectate obligatiile de plata principale cu o data de scadenta anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale administrate de catre organul fiscal central, care au termene de plata pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt individualizate in deciziile de impunere emise ca rezultat al unei inspectii fiscale care se aflau in derulare la data de emitere a acestei Ordonante de Urgenta;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale care au termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt stinse pana la aceasta data.

 Urmatoarele conditii trebuie indeplinite cumulativ pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute de OUG 44/2015:
◦ stingerea obligatiilor de plata principale pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
◦ achitarea unei cote de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata (si anume diferenta de dobanda care nu se anuleaza) pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
◦ stingerea tuturor obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv;
◦ contribuabilul sa fi depus toate declaratiile fiscale;
◦ contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

 Contribuabilii care doresc sa beneficieze de anularea obligatiilor fiscale mentionate anterior pot sa notifice organul fiscal competent in acest sens pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
Notificarea organelor competente in privinta anularii acestor obligatii fiscale are ca si efecte:
◦ anularea penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzile care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii prin emiterea unei decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzi de catre organul fiscal competent;
◦ neinceperea sau suspendarea procedurii de executare silita pentru obligatiile de plata accesorii amanate la plata conform paragrafului anterior;
◦ nestingerea obligatiilor de plata accesorii amanate conform paragrafelor anterioare pana la solutionarea cererii de anulare a accesoriilor, ori pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in situatia in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
◦ posibilitatea efectuarii platii sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate de catre contribuabilii care au infiintate popriri de catre organul de executare fiscala asupa disponibilitatilor banesti la data intrarii in vigoare a acestei ordonante ori intre aceasta data si 30 iunie 2016.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru informatii suplimentare privind conditiile care trebuie indeplinite pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale prevazute de OUG nr. 44/2015, precum si depunerea cererii de anulare si notificarea organelor fiscale competente in acest sens. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica de specialitate si reprezentarea in fata autoritatilor competente.