Tuesday, May 5, 2020

Sănătate mentală la locul de muncăFactori cheie

·        Munca este bună pentru sănătatea mintală, dar un mediu de lucru negativ poate duce la probleme de sănătate fizică și psihică.
·        Depresia și anxietatea au un impact economic semnificativ; costul estimat pentru economia globală este de 1 trilion de dolari pe an în productivitatea pierdută.
·        Hărțuirea și intimidarea la locul de muncă sunt probleme frecvent raportate și pot avea un impact negativ substanțial asupra sănătății mintale.
·        Există multe acțiuni eficiente pe care organizațiile le pot întreprinde pentru promovarea sănătății mintale la locul de muncă; astfel de acțiuni pot beneficia și de productivitate.
·        Pentru fiecare SUA de 1 dolari care se aplică unui tratament extins pentru tulburările mintale obișnuite, există o revenire de 4 dolari SUA în îmbunătățirea sănătății și a productivității.

Prezentare generală

·        La nivel global, se estimează că 264 de milioane de oameni suferă de depresie, una dintre principalele cauze ale dizabilității, multe dintre aceste persoane suferind de asemenea simptome de anxietate. Un studiu recent realizat de OMS estimează că tulburările de depresie și anxietate costă economia globală 1 trilion de dolari în fiecare an în productivitate pierdută. Șomajul este un factor de risc bine recunoscut pentru problemele de sănătate mintală, în timp ce reîntoarcerea sau obținerea unui loc de muncă este protector. Un mediu de lucru negativ poate duce la probleme de sănătate fizică și psihică, utilizarea nocivă a substanțelor sau alcoolului, absenteismul și pierderea productivității. Locurile de muncă care promovează sănătatea mintală și sprijină persoanele cu tulburări mentale sunt mai susceptibile să reducă absenteismul, să crească productivitatea și să beneficieze de câștigurile economice asociate.
·        Această fișă informativă abordează sănătatea mintală și tulburările la locul de muncă. Acesta acoperă, de asemenea, dificultăți care nu sunt tulburări mentale, dar care pot fi create sau agravate prin muncă, cum ar fi stresul și arsuri.

Factorii de risc asociați muncii pentru sănătate

Există mulți factori de risc pentru sănătatea mintală care pot fi prezenți în mediul de lucru. Majoritatea riscurilor se referă la interacțiunile dintre tipul de muncă, mediul organizațional și managerial, abilitățile și competențele angajaților și sprijinul disponibil pentru angajați pentru a-și desfășura activitatea. De exemplu, o persoană poate avea abilitățile pentru a finaliza sarcinile, dar poate avea prea puține resurse pentru a face ceea ce este necesar, sau pot exista practici manageriale sau organizatorice neadecvate.

Riscurile pentru sănătatea mintală includ:
·        politici inadecvate de sănătate și siguranță;
·        practici slabe de comunicare și management;
·        participarea limitată la luarea deciziilor sau controlul scăzut asupra domeniului de activitate al unuia;
·        niveluri scăzute de sprijin pentru angajați;
·        ore de lucru inflexibile; și
·        sarcini sau obiective organizaționale neclare.

Riscurile pot fi, de asemenea, legate de conținutul locului de muncă, cum ar fi sarcini improprii pentru competențele persoanei sau o sarcină de muncă ridicată și neîntreruptă. Unele locuri de muncă pot avea un risc personal mai mare decât altele (de exemplu, primii respondenți și lucrătorii umanitari), ceea ce poate avea un impact asupra sănătății mintale și poate fi o cauză a simptomelor tulburărilor mentale sau poate duce la utilizarea dăunătoare de alcool sau droguri psihoactive. Riscul poate fi crescut în situațiile în care lipsește coeziunea echipei sau sprijinul social.

Bullying-ul și hărțuirea psihologică (cunoscută și sub denumirea de „mobbing”) sunt, în mod obișnuit, raportate cauze ale stresului la locul de muncă de către lucrători și prezintă riscuri pentru sănătatea lucrătorilor. Ele sunt asociate atât cu probleme psihologice, cât și fizice. Aceste consecințe asupra sănătății pot avea costuri pentru angajatori în ceea ce privește productivitatea redusă și creșterea cifrei de afaceri a personalului. De asemenea, pot avea un impact negativ asupra interacțiunilor familiale și sociale.

Crearea unui loc de muncă sănătos

Un element important pentru obținerea unui loc de muncă sănătos este elaborarea legislației, strategiilor și politicilor guvernamentale, astfel cum este evidențiat de activitatea Uniunii Europene Compass în acest domeniu. Un loc de muncă sănătos poate fi descris ca unul în care lucrătorii și managerii contribuie activ la mediul de lucru prin promovarea și protejarea sănătății, siguranței și bunăstării tuturor angajaților. Un raport academic din 2014 sugerează că intervențiile ar trebui să adopte o abordare de 3 ori:

·        Protejați sănătatea mintală prin reducerea factorilor de risc asociați muncii.
·        Promovarea sănătății mintale prin dezvoltarea aspectelor pozitive ale muncii și a punctelor forte ale angajaților.

·        Abordati problemele de sanatate mintala indiferent de cauza

Bazându-se pe acest lucru, un ghid al Forumului Economic Mondial evidențiază pașii pe care organizațiile pot face pentru crearea unui loc de muncă sănătos, inclusiv:
Conștientizarea mediului la locul de muncă și modul în care acesta poate fi adaptat pentru a promova o mai bună sănătate mentală pentru diferiți angajați.

Învățând din motivațiile liderilor organizaționali și ale angajaților care au luat măsuri.
Nu reinventați roțile, fiind conștienți de ce au făcut alte companii care au luat măsuri.
Înțelegerea oportunităților și nevoilor angajaților individuali, contribuind la dezvoltarea de politici mai bune pentru sănătatea mintală la locul de muncă.

Conștientizarea surselor de sprijin și unde oamenii pot găsi ajutor.

·        Intervențiile și bunele practici care protejează și promovează sănătatea mintală la locul de muncă includ:
·        punerea în aplicare și aplicarea politicilor și practicilor de securitate și sănătate, inclusiv identificarea stresului, utilizarea nocivă a substanțelor psihoactive și a bolilor și furnizarea de resurse pentru gestionarea acestora;
·        informarea personalului că sprijinul este disponibil;
·        implicarea angajaților în luarea deciziilor, transmiterea unui sentiment de control și participare; practici organizaționale care susțin un echilibru sănătos între viață și viață;
·        programe pentru dezvoltarea carierei angajaților; și
·        recunoașterea și recompensarea contribuției angajaților.

Intervențiile de sănătate mintală trebuie furnizate ca parte a unei strategii integrate de sănătate și bunăstare care acoperă prevenirea, identificarea timpurie, sprijinul și reabilitarea. Serviciile de sănătate în muncă sau profesioniștii pot sprijini organizațiile în implementarea acestor intervenții acolo unde sunt disponibile, dar chiar și atunci când nu există, se pot face o serie de modificări care pot proteja și promova sănătatea mintală. Cheia succesului este implicarea părților interesate și a personalului de la toate nivelurile atunci când oferă intervenții de protecție, promovare și sprijin și când le monitorizează eficiența.

Cercetări disponibile cost-beneficiu privind strategiile de abordare a punctelor de sănătate mintală către beneficii nete. De exemplu, un studiu recent realizat de OMS a estimat că pentru fiecare 1 dolar pus în tratament ameliorat pentru tulburările mintale obișnuite, există o revenire de 4 dolari SUA în îmbunătățirea sănătății și a productivității.