Tuesday, September 29, 2015

Principalele modificari aduse de Noul Cod Fiscal

Modificarile Codului Fiscal, mai precis adoptarea Noului Cod Fiscal, au adus cu sine schimbari semnificative la nivelul mai multor capitole, dintre care cele mai numeroase privesc impozitul pe profit. Alaturi de acestea, Noul Cod Fiscal instaureaza modificari la nivelul impozitului pe venit, al contributiilor sociale, la nivel de TVA, la nivelul taxelor si impozitelor locale, insa si la nivelul microintreprinderilor.
In ceea ce priveste modificarile intervenite in privinta impozitului pe profit, printre cele mai semnificative schimbari legislative putem mentiona:
▪ regimul special de 5% va fi aplicabil doar in privinta contribuabililor care  isi desfasoara activitatea in domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor ori a cazinourilor, eliminandu-se din aceasta categorie persoanele care obtin venituri din pariuri sportive. Cu toate acestea, cota de impozitare pe profit se mentine la 16%;
▪ in ceea ce priveste deducerile fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, in cazul in care nu se ating obiectivele proiectelor de cercetare-dezvoltare, nu se va proceda la recalcularea deducerilor;
▪ persoanele juridice straine care exercita conducerea efectiva din Romania devin subiecte ai impozitului pe profit;
▪ persoanele juridice straine, precum si persoanele fizice nerezidente care intreprind o activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica nu se mai incadreaza ca subiecte ale impozitului pe profit;
▪ introducerea termenului de „tranzactii transfrontaliere”, fiind definite ca „acele tranzactii efectuate intre doua sau mai multe persoane dintre care cel putin una se afla in afara Romaniei”, tranzactii in privinta carora nu vor fi aplicabile conventiile de evitare a dublei impuneri;
▪ s-a eliminat conditia potrivit careia persoana juridica ce primeste dividendele trebuie sa detina, la data la care se inregistreaza dividendele si pe o perioada neintrerupta de 1 an, cel putin 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele, astfel ca dividendele care sunt primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile;
▪ cota impozitului pe profit va fi redusa de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017.

In ceea ce priveste microintreprinderile, nu vor mai fi considerate ca facand parte din aceasta categorie persoanele juridice care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale. De asemenea, depasirea plafonului de 65.000 de euro sau a procentului de 20% de catre ponderea veniturilor care sunt realizate din management si consultanta va conduce la datorarea unui impozit pe profit incepand cu respectivul trimestru, fata de inceputul anului fiscal reglementat in Codul Fiscal anterior. Este posibila reducerea cotei de impozitare la 1% cu conditia respectarii anumitor aspecte privind perioada de angajare si numarul de salariati.

Impozitul pe venit prezinta si el anumite modificari, si anume reducerea impozitului pe venit de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017, majorarea plafonului cheltuielilor sociale de la 2% din fondul de salarii, la 5%, modificari privind listele cu veniturile neimpozabile, precum si majorarea numeroaselor plafoane ori cote precum cota de cheltuieli forfetara in cazul veniturilor obtinute din darea in folosinta.
De la data de 1 ianuarie 2016, cota de TVA va fi redusa de la 24% la 20%, urmand ca de la data de 1 ianuarie 2017 aceasta sa se reduca la 19%. De asemenea, a avut loc introducerea taxarii inverse in cazul cladirilor, a partilor de cladire precum si a terenurilor de orice tip pentru a caror livrare este aplicabil regimul de taxare prin optiune ori prin efectul legii. Modificari legislative au intervenit si la nivelul definitiilor, precum definitia activelor corporale fixe care include acum totalitatea imobilizarilor corporale ori definitia bunurilor de capital, astfel ca, in prezent, sunt incadrate ca si bunuri de capital activele care au o durata de amortizare mai mica de 5 ani.

La nivelul contributiilor sociale, se reglementeaza faptul ca, in cazul platilor anticipate a persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente in sistemul real, baza lunara de calcul al CAS este egala cu 35% din castigul salarial mediu brut, ulterior, la momentul regularizarii, achitandu-se diferenta pana la nivelul plafonului maxim lunar egal cu 5 salarii medii brute. De asemenea, veniturile din activitati independente au fost incluse, in prezent, in categoria in privinta carora este aplicabila contributia la asigurarile sociale, si anume CAS, chiar si in ipoteza in care sunt obtinute si venituri de natura salariala.
Referitor la veniturile obtinute din drepturile de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale (CAS) este constituita din diferenta dintre venitul brut si cheltuielile determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, aceasta neputand sa fie mai mare decat valoarea 5 castiguri salariale medii brute, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

In ceea ce priveste taxele si impozitele locale, clasificarea cladirilor ca rezidentiale, nerezidentiale ori cu destinatie mixa, eliminarea taxei hoteliere, eliminarea obligatiei persoanelor fizice care detin mai multe cladiri la plata unui impozit pe cladiri majorat sau scutirea de impozit pentru cladiri noi sunt doar cateva din modificarile intervenite la acest nivel.

Avocatii specializati in dreptul fiscal din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru informatii si consultanta juridica in aceasta materie, garantandu-va solutii optime si  corecte, in conformitate cu noile modificari legislative, pentru probleme dumveavoastra. Nu ezitati sa ne contactati!

Saturday, September 5, 2015

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice

Guvernul a aprobat recent un proiect de lege prin care se doreste infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, agentie cu personalitate juridica ce urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Aceasta Agentie reprezinta contopirea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) cu  Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) iar scopul sau va fi acela de a coordona si de a implementa masurile Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.
La conducerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, in functia de presedinte, a fost numita Roxana Minzatu, fosta secretară de stat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene, care va fi asistata de catre un secretar general, inalt functionar public.
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a fost infiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Aceasta Ordonanta de Urgenta a Guvernului consacra statutul ANAP, precizand ca aceasta reprezinta o institutie publica ce detine personalitate juridica si care functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, fiind rezultatul unirii celor doua organisme mentionate anterior, preluand de asemenea atributiile compartimentelor cu rol de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice. Se precizeaza ca Agentia nou-infiintata isi va desfasura activitatea atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.
O.U.G. nr. 13/2015 stabileste atributiile concrete ale Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice din Romania, precizand ca aceasta va avea urmatoarele roluri:
▪ va elabora si va pune in aplicare Strategia nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile care au fost asumate de catre Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
▪ va dezvolta politici, precum si legislatia in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeană;
▪ va consilia metodologic autoritatile contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publici si concesiuni, avand rolul de suport operational in punerea corecta in aplicare a legislatiei in respectivul domeniu;
▪ va detine controlul asupra modalitatii in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitii publice si concesiuni de lucrari publice si de servicii;
▪ va monitoriza si va superviza functionarea sistemului de achizitii publice in Romania;
▪ va initiea si va sustine politicile si actiunile de instruire a personalului care este implicat in activitatile specifice achizitiilor publice;
▪ va reprezenta Romania in cadrul comitetelor consultative, a grupurilor de lucru, precum si al retelelor de comunicare care sunt organizate de Comisia Europeana in aria de activitate a achizitiilor publice.
ANAP isi va desfasura activitatea prin intermediul personalului alcatuit din functionari publici ori, dupa caz, din personal contractual iar finantarea sa va fi asigurata din bugetul de stat, de catre Ministerul Finantelor Publice.
Intrucat ANAP este rezultatul unei contopiri dintre mai multe organisme, aceasta se va substitui in drepturile si obligatiile care au luat nastere din contractele ori acordurile la care erau parte ANRMAP, UCVAP si compartimentele mentionate incepand cu data la care va intra in vigoare ordonanta de urgenta care reglementeaza infiintarea Autoritatii Nationale pentru Achizitii Publice.
Organizarea, functionarea si structura organizatorica al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice va fi aprobata prin hotarare de Guvern in termen de maxim 90 de zile incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta care reglementeaza infiintarea ANAP, urmand ca pana atunci ministrul finantelor publice sa asigure coordonarea activitatilor intreprinse de catre ANRMAP, UCVAP, precum si de catre compartimentele de verificare a achizitiilor publice care functioneaza in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
Ordonanta de urgenta nr. 13/2015 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a intrat in vigoare la data de 26 mai 2015.


In situatia in care doriti mai multe detalii privind Agentia Nationala pentru Achizitii Publice ori despre sistemul achizitiilor publice din Romania, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii care va vor oferi informatii pertinente si va vor acorda reprezentare legala in fata autoritatilor competente.