Monday, September 30, 2013

Legea privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole din extravilan

Proiectul privind achizitionarea terenurilor agricole din extravilan a fost evaluat in mai multe randuri la data de 3 septembrie, 17 septembrie si 23 septembrie 2013 facand vizibile o serie de chestiuni de importanta imediata care au fost analizate sub diferite aspecte. Persoanele vizate prin acest proiect sunt cetatenii romani, cetatenii din Uniunea Europeana, toti cei care sunt considerati apatrizi dar au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau al UE. Ultima varianta a acestui proiect mai introduce o categorie care face referire la indivizii considerati apatrizi aflati pe teritoriul statelor care sunt incluse in ASEE (Acordul privind Spatiul Economic European). Dupa ultimele actualizari ale proiectului cei care pot achizitiona in Romania teren agricol aflat in extravilan trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Una din precizarile cele mai importante este aceea legata de importanta de a face dovada ca persoanele in cauza detin un pachet de cunostinte in domeniul agricol dar si ca in ultimii cinci ani, cel putin, au desfasurat activitati proprii acestei arii.

Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare


Autoritatea care va fi responsabila cu verificarea persoanelor fizice este Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare. Aceasta institutie este responsabila cu toate masurile impuse pentru aplicarea legii a caror fundamente se traseaza prin proiectele discutate. Aceasta autoritate va fi si cea care va infiinta si opera cu baza de date in care vor fi inscrise terenurile agricole din extravilan. Ofertele de vanzare si cumparare vor fi publicate tot prin intermediul acestei institutii urmand ca indeplinirea dreptului de preemptiune sa fie verificata tot prin mijloacele detinute de AARPF.


Apar totodata nominalizate circumstante speciale care limiteaza procesul de achizitionare teren agricol in extravilan. Aici  includem terenurile aflate la 10 kilometri de granita care pot fi valorificate doar cu acceptul Ministerului Apararii. Cele pe a caror suprafata sunt detectate zone cu potential arheologic sunt accesibile doar prin acceptul Ministerului Culturii. Daca terenul achizitionat poseda infrastructura de irigatii si imbunatatiri funciare persoana care l-a achizitionat este obligata prin lege sa mentina aceste instalatii cel putin la stadiu in care le-a primit. Autoritatea Nationala de Imbunatatire Funciara pastreaza rapoarte privind starea acestor terenuri la momentul datei achizitionarii. Sunt de asemenea facute precizari privind calitatea de arendas a celor care pot achizitiona astfel de terenuri. Noul Cod Civil, prin articolul 1.838 indica modalitile legale optime prin care cei cu titlul de arendas sunt obligati sa se inregistreze prin contracte in cadrul consiliului local. Probabil chestiunea de importanta maxima discutata prin aceste proiecte priveste continutul final al legii care va intra in vigoare legat de suprafata maxima de teren agricol in extravilan achizitionabil. Pragul maxim hotarat pana acum este de 100 ha. Pana la data de 2 octombrie 2013 proiectul in stadiul sau final ar trebui sa fie la nivelul dezbaterilor publice. Colectivul nostru de avocati va sta la dispozitie pentru furnizarea informatiilor suplimentare privind acest proiect. Suntem de asemenea in masura sa va acordam asistenta legala necesara pentru clarificarea oricaror neintelegeri ridicate prin proiectul adus in cauza in parcursul acestui text. 

Thursday, September 26, 2013

Schimbarea administratorului unei societati cu raspundere limitata

Decizia de schimbare a administratorului pentru societatea cu raspundere limitata presupune modificarea actului constitutiv implicand astfel acceptul asociatului unic sau a adunarii generale a ascociatilor. Actul prin care se ilustreaza aceste proceduri trebuie sa contina o serie de informatii care sa probeze hotararea asociatului unic sau a adunarii generale si, de asemenea, o serie de aspecte privind numirea noul administrator. Astfel documentul trebuie sa contina mentiunea privind modul de convocare al adunarii generale, decizia prin care se ilustreaza intentia de schimbare a administratorului si de numire a celui nou, semnaturile celor responsabili. Aceasta etapa este urmata de formularea unor declaratii realizate de catre noul sau noii administratori certificand faptul ca acestia accepta numirea lor si probeaza indeplinirea tuturor prevederilor legale. In stadiu incipient se semneaza o declaratie pe propria raspundere dar, in principiu, exista o serie de conditii clare pentru indeplinirea acestei functii. Un specimen de semnatura trebuie acordat de catre noul administrator. Actul constitutiv trebuie actualizat cu numele noului administrator.

Schimbare administrator SRL – acte necesare


Dosarul care trebuie depus la Registrul Comertului pentru a sesiza schimbarea administratorului trebuie sa contina urmatoarele detalii: o cerere tip care poate fi solicitata online, actul constitutiv actualizat evidentiind datele noului administrator, hotararea AGA sau, dupa caz, hotararea asociatului unic, declaratiile pe propria raspundere pe care le-am mentionat mai sus, semnate de noii administratori, specimenul de semnatura, actele de identititate ale administratorilor. In anumite circumstante este necesara si prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a persoanei fizice, daca ne referim la un cetatean strain, prin care se aduce dovada faptului ca nu detine datorii fiscale. Ne referim aici strict la cazul celor care nu sunt inregistrati din punct de vedere fiscal in Romania. Totodata, pentru situatia in care o persoana juridica este desemnata administrator societate cu raspundere limitata sunt necesare actele de inregistrare, o copie insotita de original. Lipsa datoriilor fiscale este probata prin certificatul fiscal care va fi furnizat in format electronic de catre ANAF catre ONRC. Alaturi de aceste documente trebuie sa existe si o imputernicire pentru cei desemnati sa se ocupe de formalitatile presupuse de aceste proceduri. Se va atasa la dosar si dovada achitarii tuturor taxelor.


Subliniem faptul ca, in cazul societatii cu raspundere limitata, avem de aface cu unul sau mai multi administratori care pot fi persoane fizice sau juridice. Deciziile adunarii generale sau cele luate de asociatul unic reprezinta fundamentul procedurilor concretizate de administrator. Motivele care pot argumenta dorinta de a schimba unul sau mai multi administratori sunt variate si situatiile reprezentate pot adesea introduce aspecte legale neasteptate. Din acest motiv, cabinetul nostru de avocatura recomanda consultarea unui cadru specializat care va poate oferi o serie de informatii suplimentare privind cazul dumneavoastra evidentiind particularitatile si modalitatile de abordare optime.

Wednesday, September 25, 2013

Protocolul privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale dintre Romania si Austria

Prin Legea nr. 245/2013 se introduc modificari menite sa argumenteze cadrul fiscal furnizat prin prevederile Protocolului la Tratatul de evitare a dublei impuneri dintre Romania si Republica Austria. Actul sus-metionat functioneaza in regimul de evitare a dublei impuneri si totodata garanteaza masurile pentru prevenirea evaziunii fiscale. Aici sunt incluse impozitele pe venit si pe capital care sunt impuse de fiecare stat contractant. In aceasta categorie sunt mentionate toate tipurile de impozite pe venitul total dar si pe elementele de venit. Modificarile efectuate prin Legea nr. 245/2013 se opereaza la nivelul articolului 27 privind schimbul de informatii care se aplica pentru toate tipurile de taxe si impozite. Fiecare stat contractant se obliga sa furnizeze datele necesare. Datele care vor fi supuse schimbului prevazut trebuie sa aiba relevanta pentru continutul conventiei si sunt in stransa legatura cu impozitele luate in calcul. Datele obtinute pe aceasta baza vor avea un caracter secret si trebuie furnizate doar autoritatilor avizate care sunt delegate cu stabilirea unor masuri in ceea ce priveste impozitul de interes. Aceste date pot fi furnizate si folosite pentru derularea unor proceduri judecatoresti. Daca ambele state , prin fondul legislativ, accepta folosirea acestor informatii in alte scopuri decat cele mentionate, atunci datele pot fi luate in calcul cu conditia ca autoritatea responsabila din statul care a oferit informatia sa autorizeze aceste proceduri.


Prin prevederile introduse nu se lezeaza in niciun fel integritatea legislativa a celor doua state contractante. De asemenea, masurile introduse nu sunt menite sa determine obtinerea de informatii care nu respecta cadrul administrativ al statului vizat. Nu se impune dezvaluirea secretelor comerciale care este in masura sa incalce ordinea publica. Fiecare dintre cele doua state contractante se obliga sa puna la dispozitia celuilalt informatiile necesare chiar daca detaliile cerute nu sunt de interes national pentru statul caruia i-au fost solicitate. Informatiile detinute de institutii financiare sau de autoritati similare pot fi puse la dispozitie in scopuri mentionate prin conventie. Cele doua state angajate in conventie vor colabora diplomatic in vederea notificarii stadiului de indeplinire a tuturor prevederilor de implementare a protocolului. Protocolul va fi luat in considerare pentru perioada de functionare a Conventiei. Cabinetulnostru de avocatura este in masura sa va ofere orice tip de informatie care vizeaza implementarea si functionarea de conventii de evitare a dublei impuneri.

Tuesday, September 24, 2013

Emiterea biletelor de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

Ordinul 164/2013 publicat in data de 2 septembrie 2013 cuprinde o serie de precizari legate de modalitatile de eliberare si functionare a biletelor care vor fi utilizate pentru accesul la “jocurile de noroc caracteristice activitatii cluburilor de poker”. Biletele reprezinta o categorie aparte de formulare care trebuie tiparite, inseriate si numerotate, continand, de asemenea, detalii care tin de combaterea actelor de contrafacere sau falsificare. Autoritatea responsabila cu tiparirea acestor bilete este "Imprimeria Naţională". Orice organizator care solicita tiparirea biletelor de acest gen trebuie sa prezinte dovada detinerii licentei de organizare si exploatare care se acorda pentru acest tip de jocuri de noroc. Pentru situatia in care licenta pentru organizarea jocurilor de noroc a fost retrasa unui organizator acesta nu are posibilitatea de a solicita o sesiune de tiparire si orice cerere din partea acestuia va fi refuzata. Pentru cazurile in care licenta de organizare sau autorizatia de exploatare au fost suspendate organizatorul poate solicita tiparirea dar cu conditia de a ridica biletele de la “Imprimeria Nationala ” cu trei zile inainte de incheierea termenului de suspendare.


Pentru circumstantele in care organizatorul vizat a primit o decizie favorabila din partea instantei beneficiind astfel de suspendarea deciziei de revocare, el are dreptul de a solicita tiparirea de bilete de intrare. Procedurile de solicitare pentru tiparirea biletelor se initiaza prin inmanarea unei comenzi catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala”. Cei care vor ridica aceste bilete trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa din partea organizatorului care a solicitat tiparirea. Pentru comanda si pentru imputernicirea celor care vor ridica biletele se folosesc formulare tip care sunt furnizate de “Imprimeria Nationala”. Suma de bani care acopera comanda trebuie achitata in avans de catre organizatorul care a solicitat tiparirea. Fiecare bilet de acest gen este alcatuit din doua parti distincte reprezentate de marca de control si elementul care constituie biletul in sine. Exista o serie de detalii care trebuie reprezentate pe ambele elemente si aici mentionam numele organizatorului, tariful biletului, numarul licentei si codul de inregistrare fiscal. Organizatorii au obligatia de a retine marcile de control in cadrul arhivei pentru un termen de cinci ani de zile. Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor primi lunar date din partea Imprimeriei Nationale cu privire la numarul biletelor tiparite si puse in circulatie. Avocatii nostri va stau la dispozitie pentru furnizarea unor informatii suplimentare legate de conditiile de acordare de licenta jocuri de noroc detaliind totodata orice aspect legal care reprezinta un punct de interes pentru clientii nostri.

Thursday, September 19, 2013

Organizarea si functionarea pietei contractelor bilaterale de certificate verzi

In data de 19 august 2013 s-a introdus un set de noi prevederi stabilit prin interventia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei care vizeaza cele doua parti participante in cadrul pietei de certificate verzi respectiv entitatile implicate in tranzactii si operatorul propriu-zis OPCOM. Prin adoptarea ordinului nr. 57/2013 se urmareste stabilirea unui cadru functional pentru organizarea pietei de certificate verzi. Prin ordinul mentionat s-a aprobat regulamentul de desfasurare a activitatilor legate de contractele bilaterale de certificate verzi. S-au adus precizari clare in ceea ce priveste organizarea de licitatii publice care sunt comunicate de OPCOM printr-un anunt introdus pe platforma online. Tot aici se va preciza si oferta de vanzare sau cumparare. Datele privind sesiunea de licitatie si factorii implicati vor fi actualizate automat pastrand informatiile active in timp real. Pentru ipoteza in care coincid doua oferte adica doua parti participante propun acelasi cel mai bun pret, s-a hotarat ca licitatia sa fie reluata in 45 de minute. In cazul in care cea de-a doua sesiune nu desemneaza un castigator se impune reluarea pasilor tipici indicati pentru sesiunile obisnuite de licitatii. Orice tranzactie incheiata prin acest intermediu vine cu obligatia de incheiere a unui contract bilateral de certificate verzi, pentru cel care este desemnat castigator al sesiunii de licitatie. Orice tip de contestatie poate fi inmanata in termen de doua zile si solutionarea ei se va face in timp de 24 de ore de la depunere.


OPCOM este obligat ca timp de 24 de ore de la incheierea sesiunii sa transmita celor doua parti implicate datele finale ale transazctiei. Fiecare participant se obliga sa semneze contractul si sa respecte clauzele. Pentru partea care vinde se introduce obligatia de a prezenta atat reprezentantilor OPCOM cat si celor ANRE o serie de copii ale contractelor incheiate, pe o perioada de cinci zile din momentul semnarii. Datele vor fi supuse unei verificari de catre OPCOM care ofera 24 de ore pentru schimbarea detaliilor care nu converg. Conform noilor reglementari se stabileste, de asemenea, ca OPCOM are libertatea de a suspenda orice participant cu conditia ca partea in cauza sa nu fi actualizat detaliile individuale continute in Registrul participantilor sau in cel al certificatelor verzi. Societatea noastra de avocatura se ofera sa furnizeze orice detaliu suplimentar legat de aceste schimbari subliniind mereu caracterul dinamic al informatiilor legale in ceea ce priveste Piata de Energie Regenerabila in Romania. Reprezentand un segment in continua evolutie si fiind supus unor schimbari inevitabile, piata de certificate verzi  este subiectul unor controverse de diferite naturi. Grupul de avocati din cadrul societatii noastre isi propune sa puna la dispozitie orice tip de informatie care clarifica ambiguitatile din aceasta zona.

Monday, September 16, 2013

Noi prevederi pentru acordarea vizei de scurta sedere pentru straini

Prin publicarea hotararii de guvern nr. 530/2013 se introduce un nou set de prevederi legate de procedurile impuse pentru obtinerea vizei de scurta sedere. Facilitatile enuntate sunt acordate unor categorii de straini care au in vedere desfasurarea unor activitati pe teritoriul Romaniei. Cetatenii straini care sunt vizati prin seria de prevederi numita mai sus vor avea dreptul de intrare si sedere in Romania, prin mecanismul vizei de scurta sedere, cu mai multe intrari, acordata in scop de afaceri. Situatiile luate in calcul de hotararea de guvern nr.530 puncteaza ca beneficiari ai acestei vize pe cetatenii straini care au in vedere desfasurarea unor activitati “pe o instalatie offshore aflata intr-o zona maritima de exploatare economica exclusiva a statului roman”. Intervalul pentru care va fi acordata aceasta viza este de 1 pana la cinci ani avand in calcul o perioada de sedere de 90 de zile, cel mult (raportat la un parcurs de 180 de zile). Actele necesare pentru eliberarea acestui tip de viza de scurta sedere cuprind: un bilet de calatorie care indica destinatia finala; pentru conducatorii auto sunt necesare cartea verde, permisul auto si documentele referitoare la datele mijlocului de transport. Este necesara asigurarea medicala. De asemenea, trebuie sa existe un act prin care sa se explice motivul sederii facand dovada activitatilor pe care le va desfasura cetateanul strain astfel incat activitatile enumerate sa se incadreze in prevederile legale. Totodata vor exista si detalii prin care sa se faca dovada detinerii unor sume necesare pentru intretinere. Se adauga si un act prin care se probeaza existenta conditiilor de cazare.

Actul prin care se detalieaza motivele sederii trebuie furnizat din partea persoanei juridice romane sau straine pentru care cetateanul in cauza presteaza servicile mentionate si in conditiile stipulate. De asemenea, pentru a respecta regimul strainilor in Romania, persoana juridica aflata pe pozitia sus-mentionata trebuie sa aduca si dovada faptului ca, in conditiile in care cetateanul in cauza nu paraseste teritoriul Romaniei in perioada de timp mentionata prin dreptul de sedere acordat, va garanta suportul financiar necesar pentru indepartarea cetateanului strain. Aceasta hotarare este completata prin celelalte detalii deja impuse care argumenteaza cadrul legal referitor la acordarea vizei. Avocatii nostri sunt in masura sa va acorde asistenta necesara pentru clarificarea unor amanunte cu privire la formalitatile impuse in aceste circumstante. Propunem totodata o serie de alternative care reprezinta solutii favorabile pentru pozitia clientilor nostri.

Saturday, September 7, 2013

Noua lege a restituirii proprietatilor

Noua lege privind restituirea proprietatilor vine cu o serie de elemente de noutate si stabileste delimitari clare in ceea ce priveste procedura de restituire a bunurilor abuziv confiscate. Apar de asemenea nominalizate un numar de noi institutii responsabile cu punerea in aplicare a procedurilor nou impuse. Prezentam mai jos principalele detalii care schimba perspectiva asupra acestui proces de retrocedare. Prin Legea nr. 165/2013 se reafirma principiul sustinut si prin Legea nr. 10/2001, prin care regula de fundament pentru restituire ramane inapoierea bunurilor in natura. Pentru cazurile in care aceasta procedura este irealizabila este propus un sistem bazat pe acordarea de puncte. Capitolul III al sus-numitei legi introduce aceasta noua modalitate prin care valoarea imobilului va fi calculata dupa un anumit punctaj. Pentru parcurgerea procesului de evaluare se infiinteaza Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor.  Aceasta entitate nou introdusa prin recentul cadru legislativ are ca scop luarea unor decizii de validare sau invalidare a masurilor propuse pentru compensarea valorii imobilelor in cauza. Termenul pentru furnizarea deciziilor finale variaza intre 45 si 60 de zile, in functie de actiunea de validare sau respectiv cea de invalidare.  Articolul 27 din Legea nr. 165/2013 descrie procedura de concretizare a acestor puncte subliniind necesitatea participarii in cadrul unor licitatii care vor fi o atributie a Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Imobilele introduse in licitatii sunt parte a Fondului naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile. Licitatiile mentionate vor fi organizate incepand cu date de 1 ianuarie 2016.

Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile reprezinta o entitate nou infiintata care este sub administratia Domeniilor Statului. Va acoperi initial terenuri agricole care apartin statului si Agentiei Domeniilor Statului si constituie sursa pentru achitarea masurilor compensatorii. Institutiile publice au posibilitatea de a propune completarea acestui fond cu o serie de imobile, aflate de asemenea in proprietatea statului.

Certificat de detinator de puncte


Noul sistem bazat pe evaluarea prin puncte va functiona prin aplicarea grilei notariale de la momentul intrarii in vigoare a legii mentionate, fiecare punct este cotat cu un leu. Grila notariala valabila la data concretizarii noilor masuri legislative va argumenta evaluarile aplicabile imobilelor din Fondul national dar si celor care constituie obiectul tuturor cererilor nesolutionate pana acum. Certificatele de detinator de puncte vor fi emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Pentru situatiile in care detinatorul initial al unui astfel de certificat doreste sa transmita mai departe drepturile aferente, se impune eliberarea unui nou certificat pentru cel care este noul detinator al punctelor in cauza. Pentru situatia in care vor fi valorificate doar o parte din puncte se va utiliza un nou certificat care sa ilustreze restul de punctaj ramas inca neutilizat. Pentru cazul unui deces, mostenitorii vor primi noi certificate de detinator de puncte si fiecare act va preciza partea noului detinator.

Procesul de despagubire in numerar


Incepand cu data de 1 ianuarie 2017 pot fi solicitate si compensarile in numerar care sunt reglementate prin articolul 31 si presupun adresarea unei solicitari anuale catre Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor pentru eliberarea unui titlu care sa acopere cel mult 14% din valoarea punctelor. Pentru cei care trebuie sa primeasca sume de bani, in urma definitivarii dosarelor de despagubire care au implicat aceste resurse financiare, plata se va face nu mai devreme de 1 ianuarie 2014, pe o perioada de cinci ani, suma fiind impartita pe transe egale (o transa nu poate fi mai mica de 5.000 lei). Recomandam consultarea unui cadru autorizat care va poate oferi detalii suplimentare si care de asemenea este in masura sa indice o strategie optima de abordare a cazului dumneavostra.


Tuesday, September 3, 2013

Infiintarea parcurilor industriale

Parcurile industriale reprezinta o categorie aparte a investitiilor de proportii in Romania deschizand o serie de oportunitati pentru investitorii straini si garantand suplimentarea consistenta a numarului locurilor de munca. Legislatia care reglementeaza aspectele legate de infiintarea si functionarea in parametrii optimi a acestor angrenaje economice a fost recent modificata introducand noi termeni. Elementele de noutate se refera la notiunile de baza care reprezinta fundamentul infiintarii parcurilor industriale, modalitatile prin care numele de parc industrial este acordat acestui sistem, termenii legali privind activitatea administratorului de parc si, de asemenea, facilitatile legale asigurate in aceasta directie. In decursul timpului aceste detalii au suferit o serie de modificari. Legislatia este, in continuare, in mod periodic completata sau ajustata acesta reprezentand si un domeniu de mare actualitate care, inevitabil, necesita o multitudine de noi precizari.  

Facilitati parcuri industriale


Conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ultimele modificari introduse indica o serie de facilitati legale acordate atat administratorilor de parcuri dar si celor care indeplinesc functia de rezident al cestora. Aceste facilitati pot fi acordate si prin intermediul autoritatilor publice locale dar, in mod general, se refera la absolvirea achitarii unor taxe. Astfel sunt nominalizate o serie de obligatii fiscale de la care sunt scutiti cei in cauza. Aici indicam impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si sumele necesare in vederea schimbarii destinatiei sau retragerii din circuitul agricol a terenului vizat pentru ridicarea acestui parc.

Functionarea parcurilor industriale


Administratorii acestor parcuri sunt sustinuti in ceea ce priveste mentinerea unei guvernari echilibrate   astfel impunandu-se respectarea fara exceptie a regulamentelor impuse de administrator. Rezidentii acestor parcuri sunt datori sa tina cont de aceste detalii legate de strategia de organizare dar si de procedura de selectare a rezidentilor. Administratorul este si cel caruia i se va elibera titlul de parc industrial avand ca fundament ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Pentru situatia platformelor industriale privatizate se va aplica o hotarare de Guvern sau masuri legislative speciale. Ordinul mai sus mentionat stabileste clar valabilitatea titlului parcului pentru infrastructura sa si pe perioada de timp prestabilita.


Prin ultima modificare se puncteaza evident principiile aplicabile pentru infiintarea parcurilor industriale. Este din nou luata in vedere capacitatea de a creste numarul de locuri de munca, administratorul nu are permisiunea de a incuraja sau initia orice activitate care are ca situatie finala nerespectarea drepturilor rezidentilor parcului. Rezidentii parcului trebuie tratati echidistant si dupa aceleasi principii. Cei care vor inmana cererea de acordare a titlului de parc vor fi chiar cei care sunt declarati fondatorii acestui proiect. Referirile care privesc natura terenului pe care se va ridica parcul impun o serie de limitari. Astfel suprafata trebuie sa fie de minimum cinci hectare si sa posede un caracter unitar (exceptie facand cele care sunt traversate de cai de transport), trebuie sa garanteze accesul la un drum european, national, judetean sau sosele ocolitoare de centura, reprezinta o proprietate tabulara sau in concesiune. Terenul in cauza poate fi totodata sub administrarea rezidentilor, a fondatorului sau a administratorului. Dupa cum am precizat de la inceput, domeniul acesta este in continua dezvoltare solicitand variate interventii la nivel legal. Societatea noastra de avocatura acorda consultanta juridica pentru punctarea eficienta a tuturor etapelor care trebuie urmate in infiintarea unui parc industrial. Avocatii nostri se angajeaza sa propuna o serie de abordari care urmeaza un profil juridic strict furnizand constant clientilor nostri date despre evolutia proiectului si alternativele posibile.

Monday, September 2, 2013

Obligatii fiscale pentru contribuabili nerezidenti

Precizarile facute in luna iulie a acestui an privesc noi reglementari legate de statutul fiscal al contribuabililor nerezidenti angajati in activitati, prin intermediul unor sedii permanente, in perimetrul teritoriului romanesc. Se aduc noi mentiuni care detalieaza procedurile aferente acestor circumstante. Unul dintre aspectele discutate prin acest ordin explica masurile impuse in vederea inregistrarii din punct de vedere fiscal al contribuabilului nerezident care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sub aceasta forma. Persoanele in cauza au responsabilitatea de a inmana declaratia de inregistrare fiscala nominalizand astfel sediul permanent care va fi indicat ca autoritate pentru indeplinirea obligatiilor fiscale. Pentru finalizarea acestui proces se impune depunerea unui formular tip numit "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" notat 013. Trebuie sa existe doua exemplare ale acestui act. In functie de activitatile pe care le intreprinde contribuabilul nerezident se poate solicita si inregistrarea in scopuri de TVA. Pentru situatia in care entitatea in cauza a fost deja inregistrata in scopuri de TVA intr-o maniera directa, fie printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, vor fi utilizate codul de inregistrare deja eliberat preluand data initiala a inregistrarii in aceste scopuri. Pentru situatiile in care apare o precizare ulterioara prin care se introduce un alt sediu permanent, persoana in cauza este obligata sa se prezinte in fata organului fiscal care gestioneaza zona in care se afla noul sediu si sa completeze formularul 013 care va fi cumulat cu formular 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului".

Declarare sedii permanente


Sunt de asemenea prezentate etapele care descriu procesul de declararea a sediilor permanente pentru cazul persoanelor nerezidente care sunt implicate in diferite activitati in perimetrul romanesc. Este precizata obligativitatea de a declara aceste sedii secundare, intr-o perioada de maxim 30 de zile, in fata autoritatii delegate adica Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Prin intermediul formularului "Declarație privind sediile secundare" se initieaza procedurile de declararea a sediilor urmand ca prin formularul 060 pentru inregistrarea fiscala sa se furnizeze informatiile necesare pentru individualizarea ca entitate platitoare de salarii si venituri aferente.

Elementele de noutate pentru contribuabili nerezidenti


Scopul acestor precizari care modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 este de a sublinia in mod evident necesitatea pentru entitatile straine nerezidente de a nominaliza un sediu permanent insarcinat cu definitivarea obligatiilor fiscale, pentru cazul in care activitatile desfasurate implica mai multe astfel de institutii. Pentru situatiile in care un singur sediu permanent este implicat in desfasurarea activitatilor, proprii institutiei in cauza, obigatiile de natura fiscala vor fi executate de acesta conform Titlului II din Codul Fiscal. In mod practic, elementele de noutate in acest sens sunt reprezentate de formularul tip 013 care poarta denumirea de “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” (introdus prin Ordinul nr. 877/2013) si impunerea clara pentru toate companiile nerezidente de a delega un sediu permanent unic responsabil pentru achitarea sarcinilor fiscale legate de impozitul pe venit. Precizam ca la nivel fiscal se pot observa schimbari neasteptate si recomandam consultarea unui cadru autorizat, in masura sa va ofere informatiile necesare si siguranta alegerii alternativelor optime.