Sunday, October 16, 2016

Noile modificari privind Legea pensiilor in 2016

Legea nr. 263/2010, cunoscuta si sub numele de Legea Pensiilor, a cunoscut numeroase modificari in anul 2016.
Una dintre aceste modificari se refera la reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au locuit un anumit numar de ani in unele zonele afectate de poluare din Romania. Astfel, noile reglementari, mai exact art. 65 alin. (5), prevad faptul ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele care au fost afectate de poluarea cauzata de extractia si prelucrarea minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna si Targu Mures, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani. 
O alta modificare deosebit de importanta care a avut loc in anul 2016 se refera la extinderea categoriilor de persoane care pot fi asigurate in sistemul public de pensii conform legii nr. 263/2016.
Astfel, in timp ce pana anul acesta in sistemul public de pensii se puteau asigura avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, art. 6 alin. (2) stipuleaza faptul ca in sistemul public de pensii se pot asigura si notarii, pe baza de contract de asigurare sociala. Pana la momentul intervenirii acestei modificari, notarii erau asigurati prin Casa de Pensii a Notarilor Publici.
Legea modifica, de asemenea, fractiunea de an de stagiu de cotizare realizata in grupa I si/sau conditii speciale de munca, pentru care nu se acorda reducerea varstei standard de pensionare. Conform noilor prevederi legislative, aceasta fractiune poate fi acum cumulata cu perioadele de stagiu de cotizare care au fost realizate in conditii deosebite de munca pentru a se pune in aplicare reducerea varstei standard de pensionare.
In ceea ce priveste cuantumul pensiei anticipate partiale, noua varianta a Legiinr. 263/2010 stabileste faptul ca aceasta se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia corespunzator cu stagiul de cotizare care s-a realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare. Legea prezinta un tabel care contine variante ale perioadei de cotizare realizata peste stagiul standard de cotizare, precum si procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare. Astfel, procentul de diminuare variaza de la 0.15% pentru o perioada de cotizare peste stagiul standard complet de cotizare intre 7 si 8 ani, pana la 0.50% pentru o perioada de cotizare de pana la 1 an realizata peste stagiul standard complet de cotizare.
Mai mult decat atat, legea pensiilor a adus si anumite completari si clarificari in ceea ce priveste perioadele de vechime in munca realizate in grupa I sau grupa a II-a de munca. Astfel, in ceea ce priveste perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, legea reglementeaza faptul ca acestea reprezinta stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare, excepte facand cele care au fost realizate in activitatile care sunt incadrate in conditii speciale conform legii.
In egala masura, perioadele de vechime in munca ce au fost realizate in grupa I de munca pana la data de 1 aprilie 2001 in activitatile incadrate in conditii speciale reprezinta si ele stagii de cotizare in conditii speciale, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare.


Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii ofera consultanta juridica de specialitate, una dintre ariile de experienta fiind dreptul muncii. Daca doriti informatii aditionale in ceea ce priveste legislatia in domeniul muncii, puteti contacta cu incredere unul dintre avocatii nostri. 

Monday, September 19, 2016

Noile reguli privind obtinerea avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016, publicat in Monitorul Oficial la data de 1 septembrie, reglementeaza anumite noutati legislative privind obtinerea autorizatiei pentru securitate la incendiu si protectie civila.
Conform Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu, documentatiile tehnice reglementate de lege se elaboreaza de catre proiectanti autorizati in conformitate cu legea, persoane fizice sau persoane juridice.
Avizele de securitate la incendiu se solicita pe baza urmatoarelor documente, depinzand de categoria de consutrctie, astfel cum se specifica in Anexa nr. 2 a Normelor metodologice mentionate anterior:
◦ cerere-tip;
certificatul de urbanism;
◦ scenariul de securitate la incendiu;
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii, dupa caz;
◦ planul de situatie;
◦ dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, precum si pentru instalatiile ce au rolul de a asigurara cerinta "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;
◦ piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema-bloc a instalatiei si planuri de nivel cu amplasarea instalatiei;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema instalatiei, scheme electrice si funcţionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depaseasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a avizelor de securitate la incendiu este de 15 zile.
Conform Anexei nr. 4, documentele pe baza carora se solicita autorizatiile de securitate la incendiu sunt urmatoarele:
◦ cerere-tip;
◦ autorizatia de construire;
◦ avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului, in original;
◦ copie dupa scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate daca apar modificari fata de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
◦ planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalaţii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia propusa;
◦ planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200 ale instalaţiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ dispoziti de santier insusite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu";
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
◦ lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc;
◦ plan al amenajarii la scara 1:100 ori 1:200;
◦ planul de evacuare a persoanelor;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cuprinzand distantele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane;
◦ planul la scara 1:100 sau 1:200 al retelei de hidranti exteriori;
◦ schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu este de 30 de zile.
Putem observa ca noile modificari au inlaturat obligatia de depunere a raportului de expertiza in momentul solicitarii obtinerii avizelor si a autorizatiilor de securitate la incediu, obligatie prevazuta de vechea reglementare.
De asemenea, este util de stiut faptul ca, potrivit unei Ordonante de Guvern care a modificat prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, termenul acordat constructiilor sau amenajarilor care isi desfasoara activitatea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu de a obtine autorizatia in cauza a fost prelungit de la 31 decembrie 2016, pana la 30 iunie 2017.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi informatii aditionale privind procedura de obtinere a avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu, in conformitate cu ultimele modificari legislative in acest domeniu. Nu ezitati sa ne contactati pentru consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.

Monday, August 29, 2016

Noile modificari privind legea adoptiei in 2016

Legea nr. 57/2016 a adus cu sine modificari importante in ceea ce priveste Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.
Prima modificare impusa de aceasta lege se refera la persoanele carora nu le este acordat dreptul de a adopta. Astfel, legea nr. 57/2016 prevede faptul ca o persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra familiei sau contra persoanei, infractiune comisa cu intentie, ori pentru infractiunea de pornografie infantila si infractiuni referitoare la traficul de droguri sau precursori nu poate adopta conform legislatiei romanesti.
Modificari esentiale aduse de aceasta lege in anul 2016 privesc consimtamantul la adoptie al parintilor in cauza. Astfel, situatia in care parintii firesti sau tutorele, legal citati, nu se prezinta la doua termene consecutive care au fost fixate pentru exprimarea consimtamantului, poate fi considerat refuz abuziv de a consimti la adoptie.
Mai mult decat atat, consimtamantul la adoptie nu poate fi exprimat in locul parintilor firesti sai al tutorelui copilului de catre curator, mandatar sau oricare alta persoana imputernicită in acest sens.
Cu toate acestea, legea prevede si o situatie de exceptie, si anume cazul in care unul dintre parintii firesti nu a putut fi gasit pentru exprimarea consimtamantului desi toate demersurile au fost depuse, caz in care consimtamantul celuilalt parinte este de ajuns. Atunci cand niciunul dintre parinti nu poate fi gasit pentru exprimarea consimtamantului, adoptia poate fi incheiata chiar si in lipsa sa.
Instanta poate incuviinta luarea consimtamantului la locuinta persoanei chemate sa isi exprime consimtamantul in cazul in care persoana in cauza nu se poate prezenta in fata instantei din motive temeinice.
Noua lege prevede conditii riguroase in ceea ce priveste modalitatea in care parintii firesti isi exprima consimtamantul in privinta adoptiei. Astfel, parintii firesti sau tutorele trebuie sa isi dea consimtamantul in mod liber si neconditionat, acest lucru fiind acceptat numai dupa ce acestora le-au fost explicate, intr-un limbaj accesibil, consecintele consimtirii la adoptie, cat si faptul ca, in urma exprimarii consimtamantului in privinta adoptiei, vor inceta legaturile de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.
In ceea ce priveste adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu, consimtamantul parintilor firesti nu este necesar, iar consimtamantul adoptatorului sau al familiei adoptatoare va fi acordat in fata instantei judecatoresti.
Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa respecte garantiile morale si sa indeplineasca conditiile materiale care sunt necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului, astfel cum este stipulat in legea adoptiei. Intrunirea acestor conditii este dovedita prin intermediul unui atestat care este eliberat de catre autoritatile competente. Acest atestat face dovada, in acelasi timp, a abilitatilor parentale ale solicitantului adoptiei.
Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare va avea ca obiect caracteristicile sociale, psihologice si medicale ale celorlalti membri ai familiei ori a persoanelor care locuiesc cu solicitantul in cauza, precum si parerea acestor persoane in ceea ce priveste adoptia. Evaluarea va urmari aspecte precum:
◦ viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a copilului, personalitatea si starea de sanatate a adoptatorului ori a familiei adoptatoare;
◦ existenta unor impedimente de orice natura referitoare la capacitatea de a adopta;
◦ situatia economica a adoptatorului sau a familiei adoptatoare;
◦ motivele pentru care solicitantul doreste sa adopte;
◦ in cazul in care doar unul din cei doi soti doreste sa adopte, care sunt motivele pentru care celalalt sot nu se asociaza la cererea de adoptie.
In cazul unui rezultat favorabil, autoritatea competenta va elibera atestatul de persoana sau de familie apta sa adopte. Valabilitatea acestui atestat este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire pana la incuviintarea adoptiei, in anumite conditii speciale prevazute de lege.
Astfel cum prevedea deja legea adoptiei, potrivirea reprezinta o etapa preliminara deosebit de importanta in cadrul adoptiei, prin intermediul careia se identifica si se selecteaza cea mai potrivita persoana sau familie care este atestata ca fiind apta sa adopte si care corespunde cu nevoile copilului, stabilind astfel compatibilitatea dintre copil si adoptator sau familia adoptatoare.
Potrivirea se realizeaza prin acordarea de prioritate catre rudele copilului din cadrul familiei extinse, precum si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pe o durata de cel putin 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. Conform noii legi, in potrivire vor fi incluse numai acele rude si persoane care au obtinut un atestat valabil de persoana sau de familie adoptatoare.
Autoritatea competenta va intocmi raportul de potrivire si va sesiza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in adoptie. Incredintarea in adoptie se va dispune pentru o perioada de 90 de zile, perioada care va fi utilizata pentru aprecierea masurii in care potrivirea dintre copil si adoptator sau familia adoptatoare este buna, prin analiza capacitatii de adaptare la noul mediu familial. Dupa trecerea celor 90 de zile se va intocmi raportul final, raport ce va fi trimis instantei competente in cauza.
O noua modificare legislativa introdusa de legea nr. 57/2016 priveste posibilitatea adoptatorului, ori a oricarui sot din familia adoptatoare, de a beneficia, in anumite conditii prevazute de lege, de un concediu de acomodare de maxim un an, perioada care include si perioada de incuviintare in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara. Concediul de acomodare si indemnizatia lunara sunt acordate la cererea persoanei indreptatite, anexand documentele necesare prevazute de lege.


Pentru informatii suplimentare privind noile modificari ale legii adoptiei introduse de Legea nr. 57/2016 nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii, care sunt specializati in domeniul dreptului civil si al dreptului de familie. Avocatii nostri va vor oferi informatii complete, precum si consultanta juridica adaptata la nevoile dvs. Nu ezitati sa ne contactati!

Sunday, July 17, 2016

Obtinerea semnaturii electronice in Romania

Conform Legii nr. 445/2001 republicata in 2014 privind semnatura electronica, o astfel de semnatura se refera la date aflate in forma electronica, ce sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care au scopul de identificare.
Semnatura electronica extinsa este o semnatura electronica ce detine urmatoarele caracteristici:
◦ este legata in mod unic de semnatar;
◦ are scopul de identificare a semnatarului;
◦ este creata prin mijloace controlate doar de catre semnatar;
◦ este legata de datele in forma electronic iar orice modificare a acestora este indentificabila.
Persoana care detine dispozitivul de creare a semnaturii electronice si care actioneaza in acest sens in nume propriu sau ca reprezentant al unui tert se numeste semnatar.
In ceea ce priveste regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica, art. 5 al legii mentionate anterior stipuleaza faptul ca atat timp cat unui astfel de inscris i-a fost incorporata, atasata sau asociata logic o semnatura electronica extinsa care se intemeiaza pe un certificat calificat valabil, adica nesuspendat sau nerevocat in acel moment, iar semnatura este generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.
In ceea ce priveste furnizarea serviciilor de certificare, legea prevede faptul ca aceasta nu este supusa niciunei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale.
Certificatele calificate sunt eliberate de catre furnizori de servicii de calificare iar acestia au obligatia de a verifica identitatea identitatea solicitantilor exclusiv pe baza actelor de identitate.
Certificatul calificat trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
◦ indicarea ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
◦ datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, cetatenia persoanei fizice sau nationalitatea persoanei juridice;
◦ numele semnatarului sau pseudonimul acestuia;
◦ codul personal de identificare a semnatarului;
◦ codul de identificare a certificatului calificat;
◦ datele de verificare a semnaturii;
◦ perioada de valabilitate a certificatului calificat;
◦ semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;
Semnatarul va primi din partea furnizorului de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a celui dintai.
Este util de stiut faptul ca perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an.
Verificarea certificatului digital calificat de catre furnizorul de servicii de calificare care l-a eliberat este absolut necesara si are loc prin completarea documentului de confirmare de pe site-ul ANAF de catre solicitant, trimiterea acestui document catre furnizorul certificatului care, mai apoi, il va trimite semnat inapoi solicitantului. Soliciantul va trebui sa trimita acest document de confirmare, semnat de catre furnizorul de servicii de calificare, prin portalul ANAF.
Pasul urmator pentru solicitant este reprezentat de printarea, semnarea si stampilarea cererii de utilizare a serviciului  de depunere electronica, si anume formularul 150. Solicitantul urmeaza mai apoi sa prezinte la orice unitate fiscala formularul 150, imputernicirea, precum si actul de identificare.
Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de semnatura electronica se realizeaza, in principiu, prin e-mail, la adresa comunicata in formularul 150, in termen de 4-7 zile lucratoare din ziua depunerii documentatiei la organul fiscal.


Pentru informatii suplimentare privind obtinerea semnaturii electronice in Romania, nu ezitati sa va adresati echipei de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea &asociatii, care va vor oferi consultanta juridica specializata, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar.

Wednesday, June 1, 2016

Concediul de acomodare in Romania

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative va intra in vigoare incepand de la data de 12 august, data de la care angajatii romani care doresc sa adopte copii vor putea cere concediu de acomodare, precum si plata unei indemnizatii lunare.
Conform dispozitiilor acestei legi, adoptatorul sau oricare dintre sotii familiei adoptatoare care realizeaza venituri ce sunt supuse impozitului pe venit, poate beneficia de concediul de acomodare pe o durata de un an, perioada care include si durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.
Indemnizatia lunara se raporteaza la indicatorul social de referinta de 3,4 ISR.
Atat concediul, cat si indemnizatia lunara, se vor acorda la cererea persoanei pentru care legea prevede acest drept, anexand acestei cereri certificatul de grefa in temeiul caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei, documentul care face dovada mutarea copilului in cauza la adoptator sau la familia adoptatoare, precum si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.
Cererea, precum si documentele care se anexeaza acesteia, se vor depune si se vor inregistra la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in raza teritoriala in care se regaseste domiciliul sau resedinta persoanei indreptatite.
Dreptul la concediul de acomodare si la indemnizatia lunara va incepe sa produca efecte din ziua urmatoare zilei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in scopul adoptiei.
Cu toate acestea, persoana care beneficiaza de concediu de acomodare si de indemnizatia lunara nu va mai beneficia de dispozitiile art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiiilor, astfel ca nu va mai avea dreptul la concediu pentru cresterea copilului de pana la un an – sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap -, de concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau de indemnizatia lunara prevazuta de O.U.G. mentionata anterior. De asemenea, nici dispozitiile art. 7 din Ordonanta de Urgenta mentionata nu vor mai produce efecte in ceea ce priveste persoana care se afla in concediu de acomodare sau care primeste indemnizatia lunara prevazuta de legea nr. 57/2016, astfel ca persoana in cauza nu va mai avea dreptul la stimulentul de insertie.
Cu toate acestea, pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita va beneficia de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate.
Concediul de acomodare, precum si plata indemnizatiei lunare vor inceta incepand cu ziua urmatoare zilei in care:
◦ a expirat perioada maxima prevazuta de lege pentru concediul de acomodare, si anume un an;
◦ copilul a implinit varsta de 18 ani;
◦ a survenit decesul copilului;
◦ persoana indreptatita a depus cerere in acest sens;
◦ a survenit decesul persoanei indreptatite care dorea sa adopte in calitate de persoana singura;
◦ hotararea judecatoreasca referitoare la revocarea incredintarii in vederea adoptiei a ramas definitiva.
De asemenea, atat concediul de acomodare cat si indemnizatia lunara vor fi suspendate incepand cu ziua urmatoare celei in care:
◦ a fost dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
◦ hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei a fost pusa in executare.
Este util de stiut faptul ca perioada concediului de acomodare reprezinta vechime in munca, in serviciu, precum si in specialitate, si se are in vedere in stabilirea drepturilor care sunt acordate in raport de aceasta vechime.
Mai mult, angajatorul detine obligatia de a aproba concediul de acomodare, iar acesta nu are dreptul de a dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe aceasta perioada, exceptie facand motivele care intervin ca o consecinta a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii sunt dedicati satisfacerii nevoilor clientilor sai, oferindu-le informatii complete si actualizate, consultanta juridica de specialitate precum si reprezentare in fata autoritatilor competente. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica in ceea ce priveste concediul de acomodare si indemnizatia lunara prevazute de Legea nr. 57/2016.


Sunday, April 24, 2016

Noua procedura a restituirii vechii taxe auto

Ordonanta Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule reglementeaza in art. 1 alin. (2) dreptul persoanelor care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule ori taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule de a solicita restituirea acesteia printr-o cerere care se adreseaza organului fiscal competent.
Procedura de restituire a acestor sume a fost publicata prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Conform Ordinului comun mentionat anterior, persoana care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule are dreptul sa solicite restituirea acestei sume, precum si a dobanzilor care sunt calculate pana la data platii integrale, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent care se afla in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta cerere se regaseste in anexa nr. 2 a acestui ordin si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, contul bancar in care va fi restituita suma care se cuvine contribuabilului.
Ordinul prevede faptul ca cererea de restituire trebuie depusa in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, si anume in 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, precizandu-se apoi ca data la care a luat nastere dreptul de restituire este data la care a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 40/2015.
Prin urmare, cererea trebuie sa fie depusa cel tarziu pana la data de 1 ianuarie 2021, astfel:
◦  in ceea ce priveste persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, la organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
 ◦ in ceea ce priveste persoanele fizice, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi detine domiciliul fiscal.
Alaturi de cererea de restituire, este necesara anexarea urmatoarelor documente:
◦ actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, precum si copie dupa imputernicirea acordata acestuia;
◦ documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. In cazul in care persoana fizica sau juridica nu detine sau nu poate prezenta acest document, verificarea platii se va realiza de catre compartimentul de specialitate al autoritatii fiscale competente pe baza informatiilor pe care le detin;
◦ copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, prezentand aceste documente in original.
Solutionarea cererilor de restituire se realizeaza in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul competent. Cererea de restituire poate fi respinsa de catre autoritatile competente in situatia in care:
◦ persoana care solicita restituirea taxei nu detine documentul care atesta plata iar plata nu poate fi identificata de catre autoritati;
◦ persoana in cauza nu anexeaza documentele enumerate anterior sau nu prezinta informatiile si documentele care au fost solicitate de organul fiscal in termen de 60 de zile de la aceasta solicitare;
◦ persoana nu mentioneaza in cererea de restituire contul bancar in care se va restitui suma cuvenita.
O.G. 40/2015 reglementeaza faptul ca sumele mentionate anterior, precum si dobanzile care sunt datorate intre data perceperii taxei si data restituirii acesteia se vor achita contribuabilului pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in drept fiscal din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru o consultanta juridica in privinta restituirii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule ori a taxei pentru emisiile poluante, precum si pentru reprezentare in fata autoritatilor fiscale competente.

Wednesday, April 6, 2016

Contractul individual de munca in 2016

Contractul individual de munca reprezinta acel contract prin intermediul caruia o persoana fizica, denumita salariat, isi asuma obligatia de a presta munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii care se numeste salariu.
Contractul individual de munca poate fi incheiat fie pe durata determinata, fie pe durata nedeterminata, insa nu poate cuprinde prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim care este stabilit prin contracte colective de munca sau prin acte normative.
Calitatea de salariat poate fi dobandita de catre persoana fizica la implinirea varstei de 16 ani. Cu toate acestea, Codul muncii prevedere posibilitatea pentru persoana fizica de a incheia un contract de munca in calitate de salariat si la varsta de 15 ani, insa numai cu acordul partintilor sau al reprezentantilor legali, si pentru activitati care sunt conforme cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, conditia fiind ca aceasta munca sa nu ii puna in pericol sanatatea, dezvoltarea sau pregatirea profesionala.
Persoanele sub 15 ani nu pot avea calitatea de salariat si incadrarea in munca a acestor persoane este strict interzisa de lege.
Codul muncii prevede faptul ca un contract individual de munca se va incheia in temeiul consimtamantului partilor, in forma scrisa si in limba romana. Mai mult, obligatia de a incheia contractul individual de munca in forma scrisa apartine angajatorului iar forma scrisa a contractului este vitala pentru incheierea sa valabila.
Inainte de inceperea activitatii, legea stabileste obligatia angajatorului de a inregistra contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite la inspectoratul teritorial de munca. De asemenea, angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar al contractului individual de munca.
Persoana care a fost selectata pentru angajare sau salariatul trebuie sa fie informat cel putin in privinta urmatoarelor elemente ale contractului individual de munca:
◦ identitatea partilor;
◦ sediul/domiciliul angajatorului;
◦ locul de munca sau posibilitatea salariatului de a munci in diverse locuri in cazul in care nu exista un loc de munca fix;
◦ functia sau ocupatia si fisa postului;
◦ riscurile specifice postului;
◦ criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
◦ durata normala a muncii;
◦ data de la care contractul inceoe sa produca efecte juridice;
◦ durata contractului de munca pe durata determinata sau a contractului de munca temporara;
◦ durata concediului de odihna la care este indreptatit salariatul;
◦ salariul de baza si alte elemente ale veniturilor salariale, insa si periodicitatea platii salariului;
◦ conditiile in care se acorda preavizul de catre partile contractului si durata acestuia;
◦ indicarea contractului colectiv de munca ce stabileste conditiile de munca ale salariatului;
◦ durata perioadei de proba.
Mai mult, aceste prevederi trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu si in cuprinsul contractului individual de munca.
Aditional elementelor mentionate mai sus, in situatia in care persoana care a fost selectata in vederea angajarii ori salariatul isi va desfasura activitatea in strainatate, angajatorul detine obligatia de a-l informa in timp util, inainte de plecare, cu privire la urmatoarele aspecte:
◦ durata perioadei de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate;
◦ conditiile de clima;
◦ prestatiile in bani sau in natura corespunzatoare desfasurarii activitatii in strainatate;
◦ moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modalitatile de plata;
◦ reglementarile principale din legislatia muncii a respectivei tari;
◦ obiceiurile locului a caror incalcare i-ar periclita viata, libertatea sau siguranta personala;
◦ conditiile de repatriere.
Noi prevederi legislative stipuleaza faptul ca absentele nemotivate, precum si concediile fara plata, se vor scadea din vechimea in munca, insa concediile pentru formare profesionala fara plata acordate in conditiile legii reprezinta exceptie de la aceasta noua reglementare.
Nerespectarea de catre angajator a dispozitiilor referitoare la garantarea in plata a salariului minim brut pe tara se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei, pe cand stipularea in cuprinsul contractului individual de munca a unor clauze care sunt contrare dispozitiilor legale se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei.


Consultati pagina oficiala a firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru consultanta juridica de specialitate in domeniul contractului individual de munca.