Sunday, November 5, 2017

Formularul 110 sau cum sa iti recuperezi impozitului pe venit retinut in plus la sursa


In incercarea de a reduce birocratia si de a fluidiza operatiunile financiare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune dezbaterii publice introducerea unui nou act : Formularul 110.

Acest formular 110 doreste a remedia situatiile in care platitorul de venit a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat si pentru facilitarea restituirii acestor sume.  

Documentul, intitulat „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa”, cuprinde informatii privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: 
·         suma datorata in perioada de raportare,
·         suma restituita beneficiarului de venit,
·         suma ramasa de plata/de recuperat.

Sumele se restituie de catre platitorul de venit si se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea, prin completarea si depunerea, inclusiv online, a Formularului 110.

Formularul 110 se depune de catre platitorii de venituri pentru perioada fiscala in care a avut loc restituirea sumelor catre beneficiarii de venit si are totodata rolul unei cereri de restituire, in conformitate cu prevederile art. 170 din Codul de procedura fiscala, in situatia in care, in urma regularizarii rezulta diferente de recuperat de la bugetul de stat.

Formularul se depune de catre platitorii de venit in cadrul termenului de 5 ani de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea, asa cum este prevazut la art. 219 din Codul de Procedura Fiscala.

Friday, October 6, 2017

Poti beneficia de un cont gratuit de TVA la trezorerie

Imagini pentru cont gratuit TVa
Operatorii economici vor avea deschis gratuit un cont de TVA in lei la Trezorerie, dela 1 ianuarie 2018, in baza mecanismului "split TVA", a anuntat Ministerul Finantelor.
 
Acest cont nu va avea comisioane.

In perioada octombrie - decembrie 2017, mecanismul va fi optional, iar de la 1 ianuarie 2018 va deveni obligatoriu. 

Firmele care vor opta pentru acest mecanism in perioada octombrie — decembrie 2017 vor beneficia de facilitati ce vizeaza anularea penalitatilor de intarziere. 

Aceste facilitati se vor aplica de la data de 30 septembrie, in anul curent, in anumite condiții, alaturi de o bonificatie de 5% din impozitul pe profit sau pe impozitul pe veniturile datorate de microintreprinderi in ultimul trimestru al anului curent, au anuntat surse MFP.
Bancile vor deschide si ele conturi automat, dar le vor inchide dup 90 de zile, daca titularii nu vor folosi aceste conturi. 

Pentru contul de TVA in valuta, operatorii economici vor trebui sa lucreze cu bancile, care vor percepe aceleasi comisioane ca la actualele conturi.

Avand in vedere criticile formulate de reprezentanti ai mediului de afaceri si de juristi in perioada de dezbatere publica a proiectului de reglementare, in urma unor discutii intre guvern si asociatiile profesionale, axata pe preintampinarea erorilor de procedura in aplicarea noii prevederi legale, a fost prevazuta o perioada de gratie de 7 zile pentru corectarea unor eventuale erori, fara a se aplica penalizari. 

Daca nu s-a operat corectia necesara, exista un termen de 30 de zile in care se percepe o penalitate de 0,06% pe zi din suma achitata eronat. 

Daca nici dupa 30 de zile nu se face corectia, atunci se aplica sanctiuni graduale, au explicat surse guvernamentale. 

Exemple de situatii care atrag asemenea sanctiuni sunt cele in care furnizorul nu isi vireaza contravaloarea TVA din contul curent în contul de TVA, sau face plata TVA din contul curent in cel de TVA al furnizorului. 

Guvernul se asteapta ca plata defalcată a TVA sa aduca la buget 6 miliarde de lei in perioada 2018-2020.

Tuesday, November 1, 2016

Noile modificari privind regimul PFA si a intreprinderilor individuale

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale a fost publicata recent in Monitorul Oficial si urmeaza sa se aplice incepand cu luna ianuarie a anului 2017.
Aceasta lege aduce modificari semnificative in ceea ce priveste regimul persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale precum si a indreprinderilor familiale. Dintre aceste modificari, cele mai importante privesc regimul persoanelor fizice autorizate si cel al intreprinderilor individuale.
Astfel, una dintre primele modificari presupune o limitare a numarului de clase de activitate pentru care atat PFA, cat si II vor putea obtine autorizatie. Aceasta schimbare vine ca o noutate, intrucat pana in acest moment, o astfel de restrictie nu era prevazuta de lege. In acest sens, incepand cu 17 ianuarie 2017, o persoana fizica autorizata nu va putea avea mai mult de 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN. In mod asemanator, insa mai putin restrictiv, o indreprindere individuala va putea avea in obiectul de activitate maxim 10 clase de activitate prevazute de codul CAEN.
In ceea ce priveste numarul de angajati pe care il pot avea aceste doua tipuri de entitati, noile prevederi reglementeaza faptul ca o persoana fizica autorizata isi va putea desfasura activitatea fie singura, fie impreuna cu cel mult 3 persoane care au fost angajate de catre PFA in calitate de angajator, prin contract individual de munca. Cu toate acestea, o PFA va putea sa cumuleze aceasta calitate cu cea de salariat al unei alte persoane care isi desfasoara activitatea fie in acelasi domeniu, fie intr-un alt domeniu de activitate fata de cel pentru care PFA a fost autorizata. De asemenea, o intreprindere individuala nu va putea angaja mai mult de 8 terte persoane, cu contract individual de munca. Similar cu situatia PFA, o intreprindere individuala va putea, totusi, sa stabileasca relatii contractuale cu orice persoana fizica, persoana juridica, intreprinderi familiale, PFA ori cu alte intreprinderi individuale cu scopul efectuarii de activitati economice, legea stabilind ca aceste relatii contractuale nu ii vor modifica statutul juridic.
Legea acorda persoanelor fizice si intreprinderilor individuale un termen de cel mult doi ani de la data intrarii sale in vigoare, adica pana la 17 ianuarie 2019, pentru a fi in concordanta cu noile modificari legislative. In acest sens, legea stipuleaza faptul ca  in acest interval de 2 ani, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel prevazut de noua lege in vigoare au obligatia de a solicita oficiului registrului comertului competent modificarea a mentiunilor din registrul comertului privind obiectul de activitate. 
Pentru indeplinirea acestei obligatii, atat PFA cat si II au posibilitatea de modificare a formei de organizare, iar modificarea mentiunilor privind obiectul de activitate si emiterea unor noi certificate de inregistrare se va realiza cu titlu gratuit, de catre oficiul registrului comertului.
Pentru a asigura respectarea noior dispozitii si adaptarea la acestea in mod legal, Oficiul National al Registrului Comertului va publica pe site-ul sau oficial, cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 2 ani, lista cu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au respectat pana la acel moment obligatia de modificare a obiectului de activitate.
Neindeplinirea acestei noi obligatii va avea ca si sanctiune, in termen de 60 de zile de la implinirea termenului, radierea, din oficiu, de catre Oficiul National al Registrului Comertului, a persoanelor fizice autorizate si a intreprinderilor individuale in cauza.
O noua modificare introdusa de aceasta lege incearca incurajarea tinerilor de a-si deschide afaceri proprii. Astfel, noile prevederi stabilesc faptul ca studentii care doresc sa isi infiinteze o persoana fizica autorizata ori o intreprindere individuala vor fi scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare, cat si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta oferite de oficiile registrului comertului.


Daca doriti mai multe informatii privind noile modificari ale regimului persoanelor fizice autorizate si a intreprinderilor individuale, puteti contacta cu incredere unul dintre avocatii specializati in drept comercial din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020

In luna noiembrie a anului 2015 a fost aprobat Ghidul General al Solicitantului pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Acest ghid trateaza aspecte precum ajutorul de stat, instrumentele financiare, apelurile de proiecte si documentele necesare care trebuie anexate cererii de finantare, criteriile de eligibilitate si etapele de aprobare a proiectelor.
Conform acestui Ghid, Programului Operational Regional, in perioada 2014-2020 are alocata o suma de 8.25 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1.5 miliarde de euro reprezinta contributia nationala, alocata din bugetul de stat si bugete locale, iar 6.7 miliarde de euro provin din sprijinul UE, prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regionala.
Acest program cuprinde 12 axe prioritare reprezentand prioritatile strategile ale acestui program, si anume: promovarea transferului tehnologic, imbunatarirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazue de carbon, sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, imbunatarirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, dezvoltarea infrastructurii de sanatate si a infrastructurii sociale, sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, imbunatatirea infrastructurii educationale, extinderea geografica  a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara si asistenta tehnica.
In ceea ce priveste apelul de proiecte, ghidul in cauza prevede faptul ca anterior lansarii depunerii de proiecte, AMPOR publica pe site-ul inforegio.ro un ghid adaptat fiecarui apel, spre consultare publica. Ca urmare a acestei consultari publice si a aprobarii ghidului se va lansa apelul de proiecte in cauza, publicandu-se un anunt in acest sens pe site-ul mentionat.
Pana la punerea in functiune a unei aplicatii dezvoltata de Ministerul Fondurilor Europene in acest sens, cererile de finantare trebuie depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala din regiunea in care urmeaza sa fie implementat proiectul, respectand termenul limita precizat in apelul de proiect. Ghidul fiecarui apel de proiect va mentiona modalitatea de depunere a cererii de finantare in momentul lansarii apelului.
In ceea ce priveste criteriile de eligibilitate, Ghidul General prezinta mai multe aspect, si anume:
Forma de constituire a solicitantului, in sensul ca solicitantul finantarii poate fi:
o unitate administrativ-teritoriala, organism, autoritate si institutie publica ori o alta entitate de drept public;
• o entitate de drept privat;
• o forma asociativa.
Depinzand de particularitatile fiecarui proiect, solicitantilor li se poate cere sa prezinte acreditati mentionate si explicate in cuprinsul ghidurilor apelurilor de proiecte.
Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile de drept public sunt considerate a fi intreprinderi mari, acest fapt influentand nivelul ajutorului de stat primit, pe cand unitatile administrativ-teritoriale si entitatile de drept privat vor primi ajutor de stat regional in functie de numarul mediu de salariati si valoarea activelor totale ori a cifrei de afaceri.
Proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie ori proiectele exclusive de servicii sau dotari si lucrari de constructie fara autorizare de construire trebuie sa respecte anumite conditii aditionale, solicitantului fiindu-I impus sa demonstreze anumite drepturi si sa respecte anumite conditii privind imobilul care face obiectul proiectului.
In momentul depunerii cererii de finantare, cat si pe perioada de evaluare, selectie si contractare, solicitantului ii este stabilesc urmatoarele obligatii:
• sa nu se afle in stare de faliment sau insolventa, obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, sa nu fi incheiat acorduri cu creditorii in cadrul acestor proceduri, sa nu isi fi suspendat activitatea economica si sa nu faca obiectul unor astfel de proceduri ca o consecinta a acestor fapte;
• sa nu reprezinte obiectul unei proceduri legale de declarare a sa intr-una din cazurile mentionate in paragraful anterior;
• sa nu se afle in dificultate;
• sa nu fie gasit vinovat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea unei infractiuni sau a unei fraude privind obtinerea si utilizarea de fonduri europene sau a fondurilor publice nationale aferente.
La momentul contractarii, solicitantul trebuie sa fi achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si bugetul local in ultimul an calendaristic sau in ultimele 6 luni si sa aiba in mod legal dreptul de a intreprinde actiunile prevazute in proiect.
Eligibilitatea proiectului depinde de incadrarea sa in obiectivele prioritatii de investitii financiare, insa Ghidul General prevede faptul ca nu vor fi eligibile proiectele care contin investitii incheiate fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare. De asemenea, proiectul trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica in cei 5 ani anteriori depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip de activitati desfasurate asupra aceleiasi infrastructuri si nici sa nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finantare.
Referitor la perioada de implementare a proiectelor, termenul limita este 31 decembrie 2023 ori cel prevazut de schemele de ajutor de stat sau ajutorul de minimis.


Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste Programul Operational Regional 2014-2020 puteti apela cu incredere la echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii. Avocatii nostri sunt dedicati satisfacerii nevoilor clientilor nostril, oferind solutii optime si consultanta juridica de specialitate fundamentata pe o experienta vasta in numeroase domenii ale dreptului romanesc.

Sunday, October 16, 2016

Noile modificari privind Legea pensiilor in 2016

Legea nr. 263/2010, cunoscuta si sub numele de Legea Pensiilor, a cunoscut numeroase modificari in anul 2016.
Una dintre aceste modificari se refera la reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au locuit un anumit numar de ani in unele zonele afectate de poluare din Romania. Astfel, noile reglementari, mai exact art. 65 alin. (5), prevad faptul ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele care au fost afectate de poluarea cauzata de extractia si prelucrarea minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum si a emisiilor de amoniac si derivate, respectiv Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna si Targu Mures, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani. 
O alta modificare deosebit de importanta care a avut loc in anul 2016 se refera la extinderea categoriilor de persoane care pot fi asigurate in sistemul public de pensii conform legii nr. 263/2016.
Astfel, in timp ce pana anul acesta in sistemul public de pensii se puteau asigura avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, art. 6 alin. (2) stipuleaza faptul ca in sistemul public de pensii se pot asigura si notarii, pe baza de contract de asigurare sociala. Pana la momentul intervenirii acestei modificari, notarii erau asigurati prin Casa de Pensii a Notarilor Publici.
Legea modifica, de asemenea, fractiunea de an de stagiu de cotizare realizata in grupa I si/sau conditii speciale de munca, pentru care nu se acorda reducerea varstei standard de pensionare. Conform noilor prevederi legislative, aceasta fractiune poate fi acum cumulata cu perioadele de stagiu de cotizare care au fost realizate in conditii deosebite de munca pentru a se pune in aplicare reducerea varstei standard de pensionare.
In ceea ce priveste cuantumul pensiei anticipate partiale, noua varianta a Legiinr. 263/2010 stabileste faptul ca aceasta se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia corespunzator cu stagiul de cotizare care s-a realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare. Legea prezinta un tabel care contine variante ale perioadei de cotizare realizata peste stagiul standard de cotizare, precum si procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare. Astfel, procentul de diminuare variaza de la 0.15% pentru o perioada de cotizare peste stagiul standard complet de cotizare intre 7 si 8 ani, pana la 0.50% pentru o perioada de cotizare de pana la 1 an realizata peste stagiul standard complet de cotizare.
Mai mult decat atat, legea pensiilor a adus si anumite completari si clarificari in ceea ce priveste perioadele de vechime in munca realizate in grupa I sau grupa a II-a de munca. Astfel, in ceea ce priveste perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, legea reglementeaza faptul ca acestea reprezinta stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare, excepte facand cele care au fost realizate in activitatile care sunt incadrate in conditii speciale conform legii.
In egala masura, perioadele de vechime in munca ce au fost realizate in grupa I de munca pana la data de 1 aprilie 2001 in activitatile incadrate in conditii speciale reprezinta si ele stagii de cotizare in conditii speciale, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare.


Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii ofera consultanta juridica de specialitate, una dintre ariile de experienta fiind dreptul muncii. Daca doriti informatii aditionale in ceea ce priveste legislatia in domeniul muncii, puteti contacta cu incredere unul dintre avocatii nostri. 

Monday, September 19, 2016

Noile reguli privind obtinerea avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016, publicat in Monitorul Oficial la data de 1 septembrie, reglementeaza anumite noutati legislative privind obtinerea autorizatiei pentru securitate la incendiu si protectie civila.
Conform Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu, documentatiile tehnice reglementate de lege se elaboreaza de catre proiectanti autorizati in conformitate cu legea, persoane fizice sau persoane juridice.
Avizele de securitate la incendiu se solicita pe baza urmatoarelor documente, depinzand de categoria de consutrctie, astfel cum se specifica in Anexa nr. 2 a Normelor metodologice mentionate anterior:
◦ cerere-tip;
certificatul de urbanism;
◦ scenariul de securitate la incendiu;
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii, dupa caz;
◦ planul de situatie;
◦ dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, precum si pentru instalatiile ce au rolul de a asigurara cerinta "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;
◦ piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema-bloc a instalatiei si planuri de nivel cu amplasarea instalatiei;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema instalatiei, scheme electrice si funcţionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depaseasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a avizelor de securitate la incendiu este de 15 zile.
Conform Anexei nr. 4, documentele pe baza carora se solicita autorizatiile de securitate la incendiu sunt urmatoarele:
◦ cerere-tip;
◦ autorizatia de construire;
◦ avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului, in original;
◦ copie dupa scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate daca apar modificari fata de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
◦ planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalaţii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia propusa;
◦ planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200 ale instalaţiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ dispoziti de santier insusite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu";
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
◦ lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc;
◦ plan al amenajarii la scara 1:100 ori 1:200;
◦ planul de evacuare a persoanelor;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cuprinzand distantele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane;
◦ planul la scara 1:100 sau 1:200 al retelei de hidranti exteriori;
◦ schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu este de 30 de zile.
Putem observa ca noile modificari au inlaturat obligatia de depunere a raportului de expertiza in momentul solicitarii obtinerii avizelor si a autorizatiilor de securitate la incediu, obligatie prevazuta de vechea reglementare.
De asemenea, este util de stiut faptul ca, potrivit unei Ordonante de Guvern care a modificat prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, termenul acordat constructiilor sau amenajarilor care isi desfasoara activitatea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu de a obtine autorizatia in cauza a fost prelungit de la 31 decembrie 2016, pana la 30 iunie 2017.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi informatii aditionale privind procedura de obtinere a avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu, in conformitate cu ultimele modificari legislative in acest domeniu. Nu ezitati sa ne contactati pentru consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.

Monday, August 29, 2016

Noile modificari privind legea adoptiei in 2016

Legea nr. 57/2016 a adus cu sine modificari importante in ceea ce priveste Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.
Prima modificare impusa de aceasta lege se refera la persoanele carora nu le este acordat dreptul de a adopta. Astfel, legea nr. 57/2016 prevede faptul ca o persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra familiei sau contra persoanei, infractiune comisa cu intentie, ori pentru infractiunea de pornografie infantila si infractiuni referitoare la traficul de droguri sau precursori nu poate adopta conform legislatiei romanesti.
Modificari esentiale aduse de aceasta lege in anul 2016 privesc consimtamantul la adoptie al parintilor in cauza. Astfel, situatia in care parintii firesti sau tutorele, legal citati, nu se prezinta la doua termene consecutive care au fost fixate pentru exprimarea consimtamantului, poate fi considerat refuz abuziv de a consimti la adoptie.
Mai mult decat atat, consimtamantul la adoptie nu poate fi exprimat in locul parintilor firesti sai al tutorelui copilului de catre curator, mandatar sau oricare alta persoana imputernicită in acest sens.
Cu toate acestea, legea prevede si o situatie de exceptie, si anume cazul in care unul dintre parintii firesti nu a putut fi gasit pentru exprimarea consimtamantului desi toate demersurile au fost depuse, caz in care consimtamantul celuilalt parinte este de ajuns. Atunci cand niciunul dintre parinti nu poate fi gasit pentru exprimarea consimtamantului, adoptia poate fi incheiata chiar si in lipsa sa.
Instanta poate incuviinta luarea consimtamantului la locuinta persoanei chemate sa isi exprime consimtamantul in cazul in care persoana in cauza nu se poate prezenta in fata instantei din motive temeinice.
Noua lege prevede conditii riguroase in ceea ce priveste modalitatea in care parintii firesti isi exprima consimtamantul in privinta adoptiei. Astfel, parintii firesti sau tutorele trebuie sa isi dea consimtamantul in mod liber si neconditionat, acest lucru fiind acceptat numai dupa ce acestora le-au fost explicate, intr-un limbaj accesibil, consecintele consimtirii la adoptie, cat si faptul ca, in urma exprimarii consimtamantului in privinta adoptiei, vor inceta legaturile de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.
In ceea ce priveste adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu, consimtamantul parintilor firesti nu este necesar, iar consimtamantul adoptatorului sau al familiei adoptatoare va fi acordat in fata instantei judecatoresti.
Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa respecte garantiile morale si sa indeplineasca conditiile materiale care sunt necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului, astfel cum este stipulat in legea adoptiei. Intrunirea acestor conditii este dovedita prin intermediul unui atestat care este eliberat de catre autoritatile competente. Acest atestat face dovada, in acelasi timp, a abilitatilor parentale ale solicitantului adoptiei.
Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare va avea ca obiect caracteristicile sociale, psihologice si medicale ale celorlalti membri ai familiei ori a persoanelor care locuiesc cu solicitantul in cauza, precum si parerea acestor persoane in ceea ce priveste adoptia. Evaluarea va urmari aspecte precum:
◦ viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a copilului, personalitatea si starea de sanatate a adoptatorului ori a familiei adoptatoare;
◦ existenta unor impedimente de orice natura referitoare la capacitatea de a adopta;
◦ situatia economica a adoptatorului sau a familiei adoptatoare;
◦ motivele pentru care solicitantul doreste sa adopte;
◦ in cazul in care doar unul din cei doi soti doreste sa adopte, care sunt motivele pentru care celalalt sot nu se asociaza la cererea de adoptie.
In cazul unui rezultat favorabil, autoritatea competenta va elibera atestatul de persoana sau de familie apta sa adopte. Valabilitatea acestui atestat este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire pana la incuviintarea adoptiei, in anumite conditii speciale prevazute de lege.
Astfel cum prevedea deja legea adoptiei, potrivirea reprezinta o etapa preliminara deosebit de importanta in cadrul adoptiei, prin intermediul careia se identifica si se selecteaza cea mai potrivita persoana sau familie care este atestata ca fiind apta sa adopte si care corespunde cu nevoile copilului, stabilind astfel compatibilitatea dintre copil si adoptator sau familia adoptatoare.
Potrivirea se realizeaza prin acordarea de prioritate catre rudele copilului din cadrul familiei extinse, precum si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pe o durata de cel putin 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. Conform noii legi, in potrivire vor fi incluse numai acele rude si persoane care au obtinut un atestat valabil de persoana sau de familie adoptatoare.
Autoritatea competenta va intocmi raportul de potrivire si va sesiza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in adoptie. Incredintarea in adoptie se va dispune pentru o perioada de 90 de zile, perioada care va fi utilizata pentru aprecierea masurii in care potrivirea dintre copil si adoptator sau familia adoptatoare este buna, prin analiza capacitatii de adaptare la noul mediu familial. Dupa trecerea celor 90 de zile se va intocmi raportul final, raport ce va fi trimis instantei competente in cauza.
O noua modificare legislativa introdusa de legea nr. 57/2016 priveste posibilitatea adoptatorului, ori a oricarui sot din familia adoptatoare, de a beneficia, in anumite conditii prevazute de lege, de un concediu de acomodare de maxim un an, perioada care include si perioada de incuviintare in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara. Concediul de acomodare si indemnizatia lunara sunt acordate la cererea persoanei indreptatite, anexand documentele necesare prevazute de lege.


Pentru informatii suplimentare privind noile modificari ale legii adoptiei introduse de Legea nr. 57/2016 nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii, care sunt specializati in domeniul dreptului civil si al dreptului de familie. Avocatii nostri va vor oferi informatii complete, precum si consultanta juridica adaptata la nevoile dvs. Nu ezitati sa ne contactati!