Sunday, February 7, 2016

2016: PFA sau microintreprindere?

In lumina modificarilor aduse de Noul Cod Fiscal atat in privinta PFA, cat si in privinta microintreprinderilor, este util sa privim noile aspecte in cadrul unei analize comparative pentru a determina modalitatea cea mai eficienta de a organiza o afacere in anul 2016.
In ceea ce priveste cotele de impozitare ale PFA, modificarile aduse de Codul fiscal in acest an reprezinta un nivel mai ridicat de impozitare decat in cadrul microintreprinderilor.
Astfel, PFA in anul 2016 va plati impozit la urmatoarele niveluri:
▪ impozitul pe venit, in valoare de 16%;
▪ contributia individuala la pensii, in valoare de 10.5%;
▪ contributia la asigurarile sociale de sanatate, in valoare de 5.5%.
Astfel, nivelul de impozitare al PFA in anul 2016 va ajunge la un procent de 32%.
Impozitarea microindreprinderilor cunoaste un sistem diferit, si anume in functie de numarul de salariati pe care il va detine, astfel:
▪ 1% din impozitul pe venituri in cazul in care microintreprinderea are cel putin 2 salariati;
▪ 2% din impozitul pe venituri daca are un singur salariat;
▪ 3% din impozitul pe venituri daca nu are niciun salariat;
Mai mult, Codul Fiscal prevede faptul ca in cazul microintreprinderilor nou-infiintate care au cel putin un salariat si care se infiinteaza pentru o durata mai mare de 48 de luni, ai carei actionari/asociati nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data la care se inregistreaza microintreprinderea. Aceasta prevedere devine aplicabila cu indeplinirea urmatoarealor conditii pe durata a 48 de luni de la data inregistrarii:
▪ microintreprinderea nu se afla in lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale;
▪ mirointreprinderea nu intra in dizolvare fara lichidare;
▪ microintreprinderea nu este in inactivitate temporara;
▪ nu se declarara pe propria raspundere nedesfasurarea de activitati la sediul social sau la sediile secundare;
▪ nu a intervenit majorarea capitalului social prin aporturi efectuate de catre noi actionari sau asociati;
▪ actionarii/asociatii microintreprinderii nu procedeaza la vanzarea, cesionarea sau schimbarea titlurile de participare detinute.
De asemenea, plafonul de impozitare a microintreprinderilor a fost majorat de la 65.000 euro la 100.000 euro.
Dupa cum se poate observa, microintreprinderile se incadreaza intr-un sistem de impozitare mult mai indulgent.
Cu toate acestea, in calitate de fondator al unei microintreprinderi, patrimoniul social este diferit de patrimoniul personal iar veniturile realizate in aceasta calitate vin sub forma dividendelor la momentul intocmirii bilantului contabil. Mai mult, daca in cursul anului fiscal microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc plafonul de 100.000 de euro, aceasta datoareaza impozit pe profit in valoare de 16%.
In ceea ce priveste PFA, obtinerea veniturilor de catre aceasta nu este conditionata de intocmirea situatiilor financiare, aceasta obtinand venit in momentul incasarii platii pentru serviciile prestate.

Dupa cum se poate observa, atat PFA cat si microintreprinderea prezinta avantaje si dezavantaje. Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va ofera consulta juridica de specialitate, detinand o experienta vasta in domeniul dreptului comercial si al dreptului fiscal, astfel incat afacerea dumneavoastra sa ia forma pe care v-o doriti iar rezultatul sa fie optim. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind sistemul de impozitare al PFA si al microintreprinderilor, precum si asistenta juridica in privinta infiintarii unei PFA sau a unei microintreprinderi in Romania.

Impozitarea cladirilor potrivit Noului Cod Fiscal 2016

Printre numeroasele modificari aduse de Noul Cod Fiscal, modificari importante au survenit la nivelul impozitului pe cladiri.
Conform Codului Fiscal in vigoare, impozitul pe cladiri pe anul 2016 se datoareaza de catre persoana care detine in proprietatea sa o locuinta la data de 31 decembrie 2015.
In ceea ce priveste cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, modificarile au intervenit la nivelul valorii impozabile aferente unei suprafete de 1m2, valoare ce a suferit o crestere semnificativa la suma de 1000 lei/m2.
Aceasta valoare impozabila este conditionata si determinata de rangul localitatii si de zona in care se regaseste locuinta.
Impozitele pe cladirile rezidentiale sunt calculate prin aplicarea unui procent intre 0.08% si 0.2% asupra valorii impozabile a locuintei, aceasta cota fiind stabilita prin hotararea consiliului local.
Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice vor cunoaste o cota de impozitate cuprinsa intre 0.2% si 1.3% aplicata asupra:
a) valorii prezente in raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valorii finale a lucrarilor de constructii, in ceea ce priveste cladirile noi, care au fost construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; sau
c) valorii cladirilor care rezulta din actul de transfer al proprietatii, in situatia cladirilor care au fost dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
Daca valoarea cladirii nu poate fi determinata in aceste moduri, mai exact cladirea a fost achizitionata sau construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani ori daca nu a fost realizata o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozitare care se va aplica asupra valorii impozabile, determinata ca in situatia cladirilor rezidentiale, va fi de 2%.
In cazul in care aceste cladiri sunt utilizate pentru intreprinderea activitatilor agricole, cota de impozitare devine 0.4% din valoarea impozitabila a cladirii.
Cladirile cu destinatie mixta care se afla in proprietatea persoanelor fizice cunosc doua metode de calcul, in functie de activitatea economica ce se desfasoara sau nu se desfasoara activitate economica.
Ca si regula generala, in ceea ce priveste cladirile cu destinatie mixta, impozitul este calculat prin determinarea sumei dintre impozitul calculat pentru suprafata care se foloseste in scop rezidential si impozitul pentru suprafata folosita in scop nerezidential, impozite care se calculeaza conform explicatiilor din paragrafele anterioare.
In situatia in care la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal, insa nu este desfasurata nicio activitate economica, impozitul se va calcula in acelasi mod ca cel al cladirilor rezidentiale.
Daca nu se poate face distinctia dintr suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential, impozitul se va calcula ca in cazul cladirilor rezidentiale daca la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara activitate economica. In schimb, in cazul in care la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal cu activitate economica, iar plata utilitatilor revine persoanei care intreprintre activitatea economica, impozitul se va calcula ca si in situatia cladirilor nerezidentiale.
Cladirile rezidentiale aflate in propietatea/detinute de persoane juridice, impozitul, respectiv taxa pe cladiri, se va determina prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsa intre 0.08% si 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii.
Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea/detinute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe cladiri se va determina prin aplicarea unei cote de impozitare aflata intre 0.2% si 1.3% asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul in care cladirile nerezidentiale sunt utilizate pentru derularea de activitati agricole, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile.
In ceea ce priveste cladirile cu destinatie mixta care se afla in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va determina intocmai ca si cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea personelor fizice, si anume prin insumarea celor doua categorii de impozite – pentru suprafrata folosita in scop rezidential, cat si pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Este util de stiut faptul ca baza impozabila a cladirii se actualizeaza prin efectuarea unui raport o data la 3 ani, iar neactualizarea valorii impozabile a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta de catre proprietarul cladirii va conduce la o cota de impozitare de 5%.
Mai mult, persoanele fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale ori cladiri cu destinatie mixta la data de 31 decembrie 2015 trebuie sa depuna declaratii in acest sens pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.
De asemenea, persoanele juridice trebuie sa depuna declaratii in ceea ce priveste cladirile care se afla in proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, precum si in privinta destinatiei si a valoarii impozabile a acestora, pana la 31 martie 2016 inclusiv.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi asistenta juridica in domeniul dreptului fiscal, fiind la curent cu ultimele modificari legislative in acest domeniu. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind impozitul pe cladiri in anul 2016.