Wednesday, June 27, 2018

Proceduri de adresare catre CEDO

CEDO – Curtea Europeana a Drepturilor Omului- este alcatuita din Camere cu 7 judecatori, Marea Camera cu 17 judecatori si Comitete cu 3 judecatori. Aceasta organizatia este la dispozitia oricarui cetatean care locuieste intr-un stat ce recunoaste Conventia Universala, in cazurile in care s-au epuizat orice alte cai de atac interne. In plus, Consiliul Europei a creat un sistem de asistenta juridica gratuita pentru a sprijini cetatenii ce nu au fonduri pentru a angaja un avocat propriu. Rusia, Turcia si Romania se afla in top 3 cele mai reclamate state. Aceasta organizatie a lucrat cu Comisia Europeana, inca de la intrarea in vigoare in 1950 a Conventiei Europene a Drepturilor Omului, insa dupa 1990 datorita cresterii volumului activitatii judecatorilor au redus dependenta.
Judecatorii care fac parte din CEDO isi desfasoara activitatea cu titlu individual nereprezentand nici un stat, neputand exercita vreo activitate incompatibila cu obligatiile lor, iar mandatele acestora exipira cand se atinge varsta de 70 de ani. In momentul de fata, in CEDO exista si un judecator roman.
Orice cetatean care considera ca i-au fost incalcate drepturile (la viata, libertate, siguranta, viata privata, familia, libertatea gandirii si exprimarii, constiintei, religiei, interzicerea sclaviei, munca fortata, tortura, lipsa unui proces echitabil) poate adresa o cerere catre CEDO, insa doar dupa 6 luni de la data hotararii interne definitive, abia dupa ce a incercat toate caile interne de rezolvare a incidentului in cauza. Pentru a se adresa CEDO, orice cetatean trebuie sa depuna un formular-tip de cerere de dare in judecata, obtinut de la grefa Curtii. Pe de alta parte, instanta are dreptul de a respinge cererile care deja au primit o solutionare, sunt depuse fara noutati sau cererile anonime.
Aceasta cerere adresata CEDO trebuie sa fie redactata intr-un din limbile oficiale ale statelor contractante CEDO, iar dupa admiterea acesteia, trebuie tradusa in engleza sau franceza – limbile oficiale ale Curtii. Cetateanul care depune reclamatia o poate face in nume propriu sau poate sa fie reprezentat de catre un avocat, iar cei care nu au fonduri pot apela la sistemul de asistenta juridica gratuit. Dupa inaintarea si admiterea cererii, trebuie depuse la dosar toate documentele considerate utile in vederea sustinerii reclamatiei, majoritatea fiind considerate accesibile publicului larg. Urmatorul pas este transferul cerereii catre una dintre sectii, unde va fii examinata de raportorul desemnat cu putere de decizie.
Dupa declararea cererii ca fiind admisibila, Curtea recomanda ca partile implicate: reclamantul si statul in cauza, sa se inteleaga amiabil. De asemenea, se poate face recurs la deciziile Camerei catre Marea Camera in 3 luni, iar dupa aceasta pronuntare devin definitive. Exista varianta de a prezenta deciziile in fata Curtii sau de a le comunica in scris, acestea fiind obligatorii in dreptul international, obligand astfel statul in cauza sa aplice masurile necesare pentru ca incalcarea drepturilor omului in cauza sa nu se mai repete. In cazul in care curtea decide in favoarea reclamatului, statul in cauza plateste o anumita suma sub forma de daune materiale sau morale, plus cheltuielile de judecata.


Sunday, June 17, 2018

Proceduri rapide de recuperare a creantelor in Romania

Indiferent de tara sau domeniul in care activeaza o companie, procesul de recuperare a creantelor poate fi o problema serioasa. 

In plus, presiunea creata de sistemul de justitie din Romania se poate adauga la acest proces, ca si lipsa de intelegere clara a procedurilor de protectie pe care creditorii le au in aceasta tara. 

Pe de alta parte, sistemul legal din Romania prevede cateva proceduri rapide de colectare a createlor de valoare mica.

Atunci cand un debitor a depasit termenul de plata, creditorul poate inainta procedura in instanta pentru recuperarea sumelor datorate de catre debitor, in termen de trei ani. 

De asemenea, daca se aplica, creditorul poate folosi procedura de insolventa din Legea 85/2006. 
Image result for debt recovery

Odata ce Ordonanta 119/2007 a fost aplicata, atunci cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, exista doua proceduri rapide de recuperare a creantelor


  1. procedura ordonantei de plata (reglementata de GEO 119) si
  2. procedura de convocare (reglementata de Ordonanta Guvernamentala 5/2001). 

Acestea sunt cele mai rapide cai de a recupera creante, daca se aplica, in caz contrar, creditorul va trebui sa recurga la procedura generala, de lunga durata care este prevazuta in Codul Procedural Civil.

Aceste doua proceduri pot fi folosite atunci cand creditorul are suficiente date si informatii despre solventa debitorului, toate aceste dovezi fiind necesare in scris. 

Atunci cand createle sunt mature, determinate si lichide, ambele proceduri se aplica. 

Image result for debt recovery

O creata este ajunsa la maturitate atunci cand este scadenta, este determinata atunci cand nu exista dubiu legat de existenta sa, si este lichida atunci cand suma poate fi determinata exact. 

Atunci cand exista un contract sau un document scris, semnat de ambele parti, privind datoriile pecuniare, creditorul trebuie sa recurga la procedura de concovare, o procedure speciala si imediata in instanta care poate fi utilizata doar in acest caz. 

In timp ce aceasta procedura poate fi aplicata in mai multe situatii, ordonanta de plata este mai stricta, aplicandu-se doar in cazul datoriilor pecuniare care reies din acordurile comerciale – acorduri intre autoritati contractante si comercianti, sau intre comercianti direct.

Totusi, procedura ordonantei de plata accepta mai multe dovezi in instanta decat procedura convocarii care accepta doar facturi semnata de catre debitor care atesta obligatia acestuia de plata. 

De exemply, creditorul care opteaza pentru procedura ordonantei de plata poate aduce ca si dovezi corespondenta cu clientul, sau orice alte documente scrise impotriva debitorului. 

Astfel, aceasta procedura are mai multe avantaje. 

 Related image

Mai mult, debitorul poate cunoaste doar o parte din datoria sa iar judecatorul poate decide privitor la datoria partiala, astfel incat creditorul sa obtina doar o parte din creante prin acest proces. 

Pentru celelalte cazuri, este necesar sa se aplice procedura generala comuna de recuperare creante.

Facand parte dintr-un mediu si o economie care se schimba si cresc rapid, este important ca resursele tale financiare sa nu fie blocate sau poti risca sa iti blochezi intregul business. 

De aceea, recuperarea creantelor pe cale amiabilia nu este o idee buna atata vreme cat legea Romana ofera doua proceduri rapide si eficiente de recuperare a creantelor.

Saturday, June 16, 2018

Contractul pentru servicii turistice in Romania

Contractul turistic este instrumentul juridic prin care activitatile agentiilor de turism se pot realiza, reprezentand acordul intre agentul economic specializat in acest domeniu si turist.

Prin intermediul acestui contract, agentul turistic se angajeaza sa ii asigura clientului un voiaj, un sejur pentru agrement si recomfortare in baza uni pret.

Principalul scop al acestui contract este angajarea furnizorului de servicii turistice in oferirea pachetului de servicii promis catre client, precum transport, mese, cazare, obtinere vize pentru turism extern si alte servicii conexe. 

Agentul economic pune la dispozitia turistului pachete de servicii deja organizate (sejururi, circuite) vandute ca si marfa in concordanta cu contractul, acestea fiind obiectul contractului pentru care se achita pretul stabilit. 

Ca si parti contractante, asa cum am specificat mai devreme, exista prestatorul de servicii (in cazul nostru, agentia de turism) si beneficiarul (turistul). 

In calitate de persoana juridica, agentul economic de turism actioneaza in numele sau in relatiile cu tertii, coordonand si organizand in contul sau serviciile oferite de subcontractanti. 

 https://www.romania-insider.com/wp-content/uploads/2014/07/Prince-Charles-Viscri.jpg

Caracteristicile contractului de turism:

 

-          Contract cu titlu oneros – partile au interes patrimonial

-          Contrac sinalgmatic – ambele parti contractante au obligatii, turistul sa achite serviciile iar agentul de turism sa le ofere

-          Contract comutativ – perioada si existenta acestuia sunt stabilite si cunoscute la incheiere

-          Contract consensual – cerinta formei este reclamata numai pentru probatiune

In domeniul turismului, acest contract este unul civil, in timp ce pentru agentie este un contract comercial. Acesta, nu poate fi asemanat cu contractul de mandat, deoarece agentul de turism ofera pachete de servicii turistice pentru care turistul nu ii da mandat, astfel incat agentul isi asuma riscurile semnand contractele in numele sau cu tertii prestatori. 

Deasemenea, contractul de turism nu poate fi redus la cel de transport, desi activitatea in sine reprezinta deplasarea de la domiciliul turistului, insa nu este cea principala. 

Contractul de turism este unul complex care cuprinde atat transportul, indiferent sub ce forma, insa si serviciile conexe care duc la scopul final si anume vacanta integrala a turistului. 

In cazul nerespectarii conditiilor contracture, se va recurge la reziliere, iar in baza regulilor specificate in contract se vor achita daune de interese corespunzatoare catre partea vatamata. 

Acest contract reprezinta in speta un acord in baza caruia furnizorul se angajeaza sa presteze toate serviciile promise fata de beneficiar. 

Obligatoriu, contractul va continere termene si conditii de plata si pretul stabilit. 

In final, mai apar in acest contract si clauze privind programele turistice, reclamatii, solutionare, raspunderi, sanctiuni, jurisdictia contractului si clauze exoneratoare de raspundere.

Contract for tourism services in Romania

The tourism contract is the juridical instrument through which tourism agencies’ activities can be developed, representing the agreement between the economic agents specialized in the field and the tourist. 

Trough this contract, the touristic agent commits to provide the client a voyage, holiday for recreation for a known price.

https://www.romania-insider.com/wp-content/uploads/2014/07/Prince-Charles-Viscri.jpg
 
The main purpose of the contract is committing the travel services provider into offering the promised package of services to the tourist, such as transportation, accommodation, meals, visas for international travel and any other connected services. 

The economic agent offers clients organized travel packages (holidays, circuits) sold as merchandise according to the contract, those representing the object of the contract for which the set price is being paid. 

As contracting parties, as specified earlier, we have the provider (in this case, tourism agency) and the beneficiary (the tourist). 

As a juridical entity, the economic agent acts in his name in relations with third parties, coordinating and organizing on his behalf the services that the subcontractors offer.

The characteristics of the touristic contract

 

-          Contract for pecuniary interest - the parties have patrimonial interest
-          Synallagmatic contract - both contracting parties have obligations, the tourist to pay the services and the travel agent to offer them
-          Commutative contract - its period and existence are established and known at the conclusion
-          Consensual contract - the form requirement is claimed only for probation

From the tourism field perspective, this contract is a civil one, while for the tourism agency it is a commercial contract. 

This cannot be compared to a mandate contract, since the agent offers touristic services packages for which the tourist does not give him mandate, as for the agent assumes the risks by signing the contracts with third parties on his behalf.

Moreover, the touristic contract cannot be reduced to the transportation contract, despite the fact that the tourist leaving his residence is the exact action, but not the main concern.

The tourism contract is a complex document that includes transportation, no matter the means of transportation, but also the complementary services that lead to the final goal – the entire vacation of the client.

In the case of braking the contractual terms and conditions, this will lead to termination of the contract, and based on the rules specified in the contract, interest damages will be paid to the injured party. This contract represents an agreement based on which the provider commits into offering all the services promised to the beneficiary. Mandatorily, the contract will contain terms and conditions regarding payment and the price that was established. Finally, there are also clauses on the contract: tourist programs, complaints, solutions, replies, sanctions, contract jurisdiction and exonerating clauses.