Monday, September 19, 2016

Noile reguli privind obtinerea avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016, publicat in Monitorul Oficial la data de 1 septembrie, reglementeaza anumite noutati legislative privind obtinerea autorizatiei pentru securitate la incendiu si protectie civila.
Conform Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu, documentatiile tehnice reglementate de lege se elaboreaza de catre proiectanti autorizati in conformitate cu legea, persoane fizice sau persoane juridice.
Avizele de securitate la incendiu se solicita pe baza urmatoarelor documente, depinzand de categoria de consutrctie, astfel cum se specifica in Anexa nr. 2 a Normelor metodologice mentionate anterior:
◦ cerere-tip;
certificatul de urbanism;
◦ scenariul de securitate la incendiu;
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii, dupa caz;
◦ planul de situatie;
◦ dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, precum si pentru instalatiile ce au rolul de a asigurara cerinta "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;
◦ piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema-bloc a instalatiei si planuri de nivel cu amplasarea instalatiei;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
◦ schema instalatiei, scheme electrice si funcţionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depaseasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a avizelor de securitate la incendiu este de 15 zile.
Conform Anexei nr. 4, documentele pe baza carora se solicita autorizatiile de securitate la incendiu sunt urmatoarele:
◦ cerere-tip;
◦ autorizatia de construire;
◦ avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului, in original;
◦ copie dupa scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate daca apar modificari fata de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
◦ planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalaţii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia propusa;
◦ planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200 ale instalaţiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, precum: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;
◦ relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, pe care se marcheaza modificarile propuse;
◦ dispoziti de santier insusite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu";
◦ referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii sau instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;
◦ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
◦ lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc;
◦ plan al amenajarii la scara 1:100 ori 1:200;
◦ planul de evacuare a persoanelor;
◦ piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cu incinta statiei pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ schema instalatiei si plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;
◦ planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, cuprinzand distantele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane;
◦ planul la scara 1:100 sau 1:200 al retelei de hidranti exteriori;
◦ schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate si plan cu zonarea EX;
◦ opis cu documentele depuse.
Termenul de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu este de 30 de zile.
Putem observa ca noile modificari au inlaturat obligatia de depunere a raportului de expertiza in momentul solicitarii obtinerii avizelor si a autorizatiilor de securitate la incediu, obligatie prevazuta de vechea reglementare.
De asemenea, este util de stiut faptul ca, potrivit unei Ordonante de Guvern care a modificat prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, termenul acordat constructiilor sau amenajarilor care isi desfasoara activitatea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu de a obtine autorizatia in cauza a fost prelungit de la 31 decembrie 2016, pana la 30 iunie 2017.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi informatii aditionale privind procedura de obtinere a avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu, in conformitate cu ultimele modificari legislative in acest domeniu. Nu ezitati sa ne contactati pentru consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.