Sunday, November 5, 2017

Formularul 110 sau cum sa iti recuperezi impozitului pe venit retinut in plus la sursa


In incercarea de a reduce birocratia si de a fluidiza operatiunile financiare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune dezbaterii publice introducerea unui nou act : Formularul 110.

Acest formular 110 doreste a remedia situatiile in care platitorul de venit a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat si pentru facilitarea restituirii acestor sume.  

Documentul, intitulat „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa”, cuprinde informatii privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: 
·         suma datorata in perioada de raportare,
·         suma restituita beneficiarului de venit,
·         suma ramasa de plata/de recuperat.

Sumele se restituie de catre platitorul de venit si se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea, prin completarea si depunerea, inclusiv online, a Formularului 110.

Formularul 110 se depune de catre platitorii de venituri pentru perioada fiscala in care a avut loc restituirea sumelor catre beneficiarii de venit si are totodata rolul unei cereri de restituire, in conformitate cu prevederile art. 170 din Codul de procedura fiscala, in situatia in care, in urma regularizarii rezulta diferente de recuperat de la bugetul de stat.

Formularul se depune de catre platitorii de venit in cadrul termenului de 5 ani de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea, asa cum este prevazut la art. 219 din Codul de Procedura Fiscala.

Friday, October 6, 2017

Poti beneficia de un cont gratuit de TVA la trezorerie

Imagini pentru cont gratuit TVa
Operatorii economici vor avea deschis gratuit un cont de TVA in lei la Trezorerie, dela 1 ianuarie 2018, in baza mecanismului "split TVA", a anuntat Ministerul Finantelor.
 
Acest cont nu va avea comisioane.

In perioada octombrie - decembrie 2017, mecanismul va fi optional, iar de la 1 ianuarie 2018 va deveni obligatoriu. 

Firmele care vor opta pentru acest mecanism in perioada octombrie — decembrie 2017 vor beneficia de facilitati ce vizeaza anularea penalitatilor de intarziere. 

Aceste facilitati se vor aplica de la data de 30 septembrie, in anul curent, in anumite condiții, alaturi de o bonificatie de 5% din impozitul pe profit sau pe impozitul pe veniturile datorate de microintreprinderi in ultimul trimestru al anului curent, au anuntat surse MFP.
Bancile vor deschide si ele conturi automat, dar le vor inchide dup 90 de zile, daca titularii nu vor folosi aceste conturi. 

Pentru contul de TVA in valuta, operatorii economici vor trebui sa lucreze cu bancile, care vor percepe aceleasi comisioane ca la actualele conturi.

Avand in vedere criticile formulate de reprezentanti ai mediului de afaceri si de juristi in perioada de dezbatere publica a proiectului de reglementare, in urma unor discutii intre guvern si asociatiile profesionale, axata pe preintampinarea erorilor de procedura in aplicarea noii prevederi legale, a fost prevazuta o perioada de gratie de 7 zile pentru corectarea unor eventuale erori, fara a se aplica penalizari. 

Daca nu s-a operat corectia necesara, exista un termen de 30 de zile in care se percepe o penalitate de 0,06% pe zi din suma achitata eronat. 

Daca nici dupa 30 de zile nu se face corectia, atunci se aplica sanctiuni graduale, au explicat surse guvernamentale. 

Exemple de situatii care atrag asemenea sanctiuni sunt cele in care furnizorul nu isi vireaza contravaloarea TVA din contul curent în contul de TVA, sau face plata TVA din contul curent in cel de TVA al furnizorului. 

Guvernul se asteapta ca plata defalcată a TVA sa aduca la buget 6 miliarde de lei in perioada 2018-2020.

Thursday, August 24, 2017

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea Codului de Procedură Fiscală


Ministerul Finanțelor Publice a anunţat în aceste zile un set de propuneri de modificare a Codului de Procedură Fiscală, cu scopul de 

 • a reduce birocrația, 
 • a îmbunătăți claritatea textului de lege și
 • a elimina interpretările. 
 
Noile schimbări sunt rezultatul dialogului purtat în ultimele luni de MFP cu mai multe instituţii şi asociaţii profesionale din mediul de afaceri şi juridic: 
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 
 • Asociația Română a Băncilor, 
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 • Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, 
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, 
 • Patronatul Creditului IFN, 
 • EFI Garant Group IFN SA.

Printre măsurile propuse se numără: 

- reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare;

- flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
- introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
- introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
- introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
- extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice;
- reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
- suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
- interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței.
Potrivit MFP, modificările vor contribui la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea

 1.  creșterii încrederii în sistemul fiscal, 
 2. creșterii gradului de conformare a contribuabililor și 
 3. sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor.
Proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală este publicat la adresa:

Iar sugestiile pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro.