Sunday, November 5, 2017

Formularul 110 sau cum sa iti recuperezi impozitului pe venit retinut in plus la sursa


In incercarea de a reduce birocratia si de a fluidiza operatiunile financiare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune dezbaterii publice introducerea unui nou act : Formularul 110.

Acest formular 110 doreste a remedia situatiile in care platitorul de venit a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat si pentru facilitarea restituirii acestor sume.  

Documentul, intitulat „Declaratie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit retinut la sursa”, cuprinde informatii privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: 
·         suma datorata in perioada de raportare,
·         suma restituita beneficiarului de venit,
·         suma ramasa de plata/de recuperat.

Sumele se restituie de catre platitorul de venit si se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea, prin completarea si depunerea, inclusiv online, a Formularului 110.

Formularul 110 se depune de catre platitorii de venituri pentru perioada fiscala in care a avut loc restituirea sumelor catre beneficiarii de venit si are totodata rolul unei cereri de restituire, in conformitate cu prevederile art. 170 din Codul de procedura fiscala, in situatia in care, in urma regularizarii rezulta diferente de recuperat de la bugetul de stat.

Formularul se depune de catre platitorii de venit in cadrul termenului de 5 ani de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea, asa cum este prevazut la art. 219 din Codul de Procedura Fiscala.