Saturday, September 5, 2015

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice

Guvernul a aprobat recent un proiect de lege prin care se doreste infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, agentie cu personalitate juridica ce urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Aceasta Agentie reprezinta contopirea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) cu  Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) iar scopul sau va fi acela de a coordona si de a implementa masurile Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.
La conducerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, in functia de presedinte, a fost numita Roxana Minzatu, fosta secretară de stat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene, care va fi asistata de catre un secretar general, inalt functionar public.
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a fost infiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Aceasta Ordonanta de Urgenta a Guvernului consacra statutul ANAP, precizand ca aceasta reprezinta o institutie publica ce detine personalitate juridica si care functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, fiind rezultatul unirii celor doua organisme mentionate anterior, preluand de asemenea atributiile compartimentelor cu rol de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice. Se precizeaza ca Agentia nou-infiintata isi va desfasura activitatea atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.
O.U.G. nr. 13/2015 stabileste atributiile concrete ale Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice din Romania, precizand ca aceasta va avea urmatoarele roluri:
▪ va elabora si va pune in aplicare Strategia nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile care au fost asumate de catre Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
▪ va dezvolta politici, precum si legislatia in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeană;
▪ va consilia metodologic autoritatile contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publici si concesiuni, avand rolul de suport operational in punerea corecta in aplicare a legislatiei in respectivul domeniu;
▪ va detine controlul asupra modalitatii in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitii publice si concesiuni de lucrari publice si de servicii;
▪ va monitoriza si va superviza functionarea sistemului de achizitii publice in Romania;
▪ va initiea si va sustine politicile si actiunile de instruire a personalului care este implicat in activitatile specifice achizitiilor publice;
▪ va reprezenta Romania in cadrul comitetelor consultative, a grupurilor de lucru, precum si al retelelor de comunicare care sunt organizate de Comisia Europeana in aria de activitate a achizitiilor publice.
ANAP isi va desfasura activitatea prin intermediul personalului alcatuit din functionari publici ori, dupa caz, din personal contractual iar finantarea sa va fi asigurata din bugetul de stat, de catre Ministerul Finantelor Publice.
Intrucat ANAP este rezultatul unei contopiri dintre mai multe organisme, aceasta se va substitui in drepturile si obligatiile care au luat nastere din contractele ori acordurile la care erau parte ANRMAP, UCVAP si compartimentele mentionate incepand cu data la care va intra in vigoare ordonanta de urgenta care reglementeaza infiintarea Autoritatii Nationale pentru Achizitii Publice.
Organizarea, functionarea si structura organizatorica al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice va fi aprobata prin hotarare de Guvern in termen de maxim 90 de zile incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta care reglementeaza infiintarea ANAP, urmand ca pana atunci ministrul finantelor publice sa asigure coordonarea activitatilor intreprinse de catre ANRMAP, UCVAP, precum si de catre compartimentele de verificare a achizitiilor publice care functioneaza in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
Ordonanta de urgenta nr. 13/2015 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a intrat in vigoare la data de 26 mai 2015.


In situatia in care doriti mai multe detalii privind Agentia Nationala pentru Achizitii Publice ori despre sistemul achizitiilor publice din Romania, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii care va vor oferi informatii pertinente si va vor acorda reprezentare legala in fata autoritatilor competente.

No comments:

Post a Comment