Sunday, April 24, 2016

Noua procedura a restituirii vechii taxe auto

Ordonanta Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule reglementeaza in art. 1 alin. (2) dreptul persoanelor care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule ori taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule de a solicita restituirea acesteia printr-o cerere care se adreseaza organului fiscal competent.
Procedura de restituire a acestor sume a fost publicata prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Conform Ordinului comun mentionat anterior, persoana care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pentru emisiile poluante care provin de la autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule are dreptul sa solicite restituirea acestei sume, precum si a dobanzilor care sunt calculate pana la data platii integrale, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent care se afla in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta cerere se regaseste in anexa nr. 2 a acestui ordin si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, contul bancar in care va fi restituita suma care se cuvine contribuabilului.
Ordinul prevede faptul ca cererea de restituire trebuie depusa in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, si anume in 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, precizandu-se apoi ca data la care a luat nastere dreptul de restituire este data la care a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 40/2015.
Prin urmare, cererea trebuie sa fie depusa cel tarziu pana la data de 1 ianuarie 2021, astfel:
◦  in ceea ce priveste persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, la organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
 ◦ in ceea ce priveste persoanele fizice, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi detine domiciliul fiscal.
Alaturi de cererea de restituire, este necesara anexarea urmatoarelor documente:
◦ actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, precum si copie dupa imputernicirea acordata acestuia;
◦ documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. In cazul in care persoana fizica sau juridica nu detine sau nu poate prezenta acest document, verificarea platii se va realiza de catre compartimentul de specialitate al autoritatii fiscale competente pe baza informatiilor pe care le detin;
◦ copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, prezentand aceste documente in original.
Solutionarea cererilor de restituire se realizeaza in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul competent. Cererea de restituire poate fi respinsa de catre autoritatile competente in situatia in care:
◦ persoana care solicita restituirea taxei nu detine documentul care atesta plata iar plata nu poate fi identificata de catre autoritati;
◦ persoana in cauza nu anexeaza documentele enumerate anterior sau nu prezinta informatiile si documentele care au fost solicitate de organul fiscal in termen de 60 de zile de la aceasta solicitare;
◦ persoana nu mentioneaza in cererea de restituire contul bancar in care se va restitui suma cuvenita.
O.G. 40/2015 reglementeaza faptul ca sumele mentionate anterior, precum si dobanzile care sunt datorate intre data perceperii taxei si data restituirii acesteia se vor achita contribuabilului pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in drept fiscal din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii pentru o consultanta juridica in privinta restituirii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule ori a taxei pentru emisiile poluante, precum si pentru reprezentare in fata autoritatilor fiscale competente.

No comments:

Post a Comment