Tuesday, November 3, 2015

Legea Big Brother

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice a devenit, la data de 12 octombrie 2015, Legea nr. 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cunoscuta si sub denumirea de Legea Big Brother.
Printre modificarile legislative de cea mai mare amploare pe care aceasta lege romana le prezinta, accesul autoritatilor la anumite date cu caracter personal.
Astfel, Legea Big Brother prevede, ca o prima modificare adusa Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, faptul ca datele de trafic care se refera la abonati si la utilizatori si care sunt  prelucrate si stocate de catre furnizorul unei retele publice de comunicatii electronice sau de catre furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie sterse sau transformate in date anonime, in cazul in care acestea  nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicari, insa nu mai tarziu de 3 ani de la data efectuarii comunicarii, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2), (3) si (5) ale art. 5 din Legea nr. 506/2004.
In mod asemanator, se prevede faptul ca prelucrarea datelor de trafic care este realizata cu scopul de a se tabili obligatiile contractuale care se refera la abonatii serviciilor de comunicatii cu plata in avans va fi permisa pana in momentul implinirii unui termen de 3 ani scurs de la data efectuarii comunicarii.
Asa cum spuneam, insa, cele mai importante modificari privesc accesul autoritatilor la date cu caracter personal. Astfel, se reglementeaza ca furnizorii de servicii de comunicatii electronice care sunt destinate publicului, precum si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, atunci cand li se solicita de catre instantele de judecata sau de catre organele de urmarire penala sau organele de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a judecatorului care a fost stabilit potrivit legii, vor pune la dispozitia acestora, de indata, insa nu mai tarziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului, precum si datele de localizare.
Datele de trafic se refera la orice date care sunt prelucrate pentru a transmite o comunicare prin intermediul unei retele de comunicatii electronice sau pentru facturarea contravalorii acelei operatiuni, pe cand datele de localizare sunt datele prelucrate intr-o retea de comunicatii electronice care determina localizarea geografica a echipamentului utilizatorului unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului.
Organele care detin atributii in domeniul apararii, in Romania, sunt: Presedintele Romaniei, Parlamentul, Guvernul (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei), Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, fortele armate si fortele de protectie.
Aceste solicitari se vor procesa in conditii de confidentialitate, respectand insa dispozitiile indicare din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata.
Datele de identificare a echipamentului, datele de trafic si datele de localizare care sunt solicitate in conditiile dezvoltate in paragrafele anterioare nu vor putea fi sterse sau anonimizate de catre furnizori in situatia in care solicitarea care a fost formulata cu respectarea conditiilor enuntate este insotita sau urmata de o notificare referitoare la necesitatea mentinerii lor cu scopul de a identifica si de a conserva probele sau indiciile necesare pentru anumite investigatii privind combaterea infractiunilor sau in domeniul apararii si securitatii nationale, atata timp cat subzista motivele care argumenteaza necesitatea solicitarii, insa nu pentru o durata de timp mai mare de 5 ani de la data solicitarii sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive a instantei de judecata.
De asemenea, instantele de judecata, organele de urmarire penala sau organele de stat care detin atributii in domeniul apararii si securitatii nationale vor notifica furnizorilor incetarea motivelor care au stat la baza solicitarii sau la baza pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive.


Pentru orice alte informatii si detalii privind efectele pe care le produce Legea nr. 235/2015 asupra cetatenilor romani, va puteti adresa cu incredere avocatilor din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

No comments:

Post a Comment