Sunday, February 7, 2016

2016: PFA sau microintreprindere?

In lumina modificarilor aduse de Noul Cod Fiscal atat in privinta PFA, cat si in privinta microintreprinderilor, este util sa privim noile aspecte in cadrul unei analize comparative pentru a determina modalitatea cea mai eficienta de a organiza o afacere in anul 2016.
In ceea ce priveste cotele de impozitare ale PFA, modificarile aduse de Codul fiscal in acest an reprezinta un nivel mai ridicat de impozitare decat in cadrul microintreprinderilor.
Astfel, PFA in anul 2016 va plati impozit la urmatoarele niveluri:
▪ impozitul pe venit, in valoare de 16%;
▪ contributia individuala la pensii, in valoare de 10.5%;
▪ contributia la asigurarile sociale de sanatate, in valoare de 5.5%.
Astfel, nivelul de impozitare al PFA in anul 2016 va ajunge la un procent de 32%.
Impozitarea microindreprinderilor cunoaste un sistem diferit, si anume in functie de numarul de salariati pe care il va detine, astfel:
▪ 1% din impozitul pe venituri in cazul in care microintreprinderea are cel putin 2 salariati;
▪ 2% din impozitul pe venituri daca are un singur salariat;
▪ 3% din impozitul pe venituri daca nu are niciun salariat;
Mai mult, Codul Fiscal prevede faptul ca in cazul microintreprinderilor nou-infiintate care au cel putin un salariat si care se infiinteaza pentru o durata mai mare de 48 de luni, ai carei actionari/asociati nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data la care se inregistreaza microintreprinderea. Aceasta prevedere devine aplicabila cu indeplinirea urmatoarealor conditii pe durata a 48 de luni de la data inregistrarii:
▪ microintreprinderea nu se afla in lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale;
▪ mirointreprinderea nu intra in dizolvare fara lichidare;
▪ microintreprinderea nu este in inactivitate temporara;
▪ nu se declarara pe propria raspundere nedesfasurarea de activitati la sediul social sau la sediile secundare;
▪ nu a intervenit majorarea capitalului social prin aporturi efectuate de catre noi actionari sau asociati;
▪ actionarii/asociatii microintreprinderii nu procedeaza la vanzarea, cesionarea sau schimbarea titlurile de participare detinute.
De asemenea, plafonul de impozitare a microintreprinderilor a fost majorat de la 65.000 euro la 100.000 euro.
Dupa cum se poate observa, microintreprinderile se incadreaza intr-un sistem de impozitare mult mai indulgent.
Cu toate acestea, in calitate de fondator al unei microintreprinderi, patrimoniul social este diferit de patrimoniul personal iar veniturile realizate in aceasta calitate vin sub forma dividendelor la momentul intocmirii bilantului contabil. Mai mult, daca in cursul anului fiscal microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc plafonul de 100.000 de euro, aceasta datoareaza impozit pe profit in valoare de 16%.
In ceea ce priveste PFA, obtinerea veniturilor de catre aceasta nu este conditionata de intocmirea situatiilor financiare, aceasta obtinand venit in momentul incasarii platii pentru serviciile prestate.

Dupa cum se poate observa, atat PFA cat si microintreprinderea prezinta avantaje si dezavantaje. Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va ofera consulta juridica de specialitate, detinand o experienta vasta in domeniul dreptului comercial si al dreptului fiscal, astfel incat afacerea dumneavoastra sa ia forma pe care v-o doriti iar rezultatul sa fie optim. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind sistemul de impozitare al PFA si al microintreprinderilor, precum si asistenta juridica in privinta infiintarii unei PFA sau a unei microintreprinderi in Romania.

No comments:

Post a Comment