Sunday, February 7, 2016

Impozitarea cladirilor potrivit Noului Cod Fiscal 2016

Printre numeroasele modificari aduse de Noul Cod Fiscal, modificari importante au survenit la nivelul impozitului pe cladiri.
Conform Codului Fiscal in vigoare, impozitul pe cladiri pe anul 2016 se datoareaza de catre persoana care detine in proprietatea sa o locuinta la data de 31 decembrie 2015.
In ceea ce priveste cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, modificarile au intervenit la nivelul valorii impozabile aferente unei suprafete de 1m2, valoare ce a suferit o crestere semnificativa la suma de 1000 lei/m2.
Aceasta valoare impozabila este conditionata si determinata de rangul localitatii si de zona in care se regaseste locuinta.
Impozitele pe cladirile rezidentiale sunt calculate prin aplicarea unui procent intre 0.08% si 0.2% asupra valorii impozabile a locuintei, aceasta cota fiind stabilita prin hotararea consiliului local.
Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice vor cunoaste o cota de impozitate cuprinsa intre 0.2% si 1.3% aplicata asupra:
a) valorii prezente in raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valorii finale a lucrarilor de constructii, in ceea ce priveste cladirile noi, care au fost construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; sau
c) valorii cladirilor care rezulta din actul de transfer al proprietatii, in situatia cladirilor care au fost dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
Daca valoarea cladirii nu poate fi determinata in aceste moduri, mai exact cladirea a fost achizitionata sau construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani ori daca nu a fost realizata o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozitare care se va aplica asupra valorii impozabile, determinata ca in situatia cladirilor rezidentiale, va fi de 2%.
In cazul in care aceste cladiri sunt utilizate pentru intreprinderea activitatilor agricole, cota de impozitare devine 0.4% din valoarea impozitabila a cladirii.
Cladirile cu destinatie mixta care se afla in proprietatea persoanelor fizice cunosc doua metode de calcul, in functie de activitatea economica ce se desfasoara sau nu se desfasoara activitate economica.
Ca si regula generala, in ceea ce priveste cladirile cu destinatie mixta, impozitul este calculat prin determinarea sumei dintre impozitul calculat pentru suprafata care se foloseste in scop rezidential si impozitul pentru suprafata folosita in scop nerezidential, impozite care se calculeaza conform explicatiilor din paragrafele anterioare.
In situatia in care la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal, insa nu este desfasurata nicio activitate economica, impozitul se va calcula in acelasi mod ca cel al cladirilor rezidentiale.
Daca nu se poate face distinctia dintr suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential, impozitul se va calcula ca in cazul cladirilor rezidentiale daca la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara activitate economica. In schimb, in cazul in care la adresa locuintei este inregistrat un domiciliu fiscal cu activitate economica, iar plata utilitatilor revine persoanei care intreprintre activitatea economica, impozitul se va calcula ca si in situatia cladirilor nerezidentiale.
Cladirile rezidentiale aflate in propietatea/detinute de persoane juridice, impozitul, respectiv taxa pe cladiri, se va determina prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsa intre 0.08% si 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii.
Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea/detinute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe cladiri se va determina prin aplicarea unei cote de impozitare aflata intre 0.2% si 1.3% asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul in care cladirile nerezidentiale sunt utilizate pentru derularea de activitati agricole, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile.
In ceea ce priveste cladirile cu destinatie mixta care se afla in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va determina intocmai ca si cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea personelor fizice, si anume prin insumarea celor doua categorii de impozite – pentru suprafrata folosita in scop rezidential, cat si pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Este util de stiut faptul ca baza impozabila a cladirii se actualizeaza prin efectuarea unui raport o data la 3 ani, iar neactualizarea valorii impozabile a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta de catre proprietarul cladirii va conduce la o cota de impozitare de 5%.
Mai mult, persoanele fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale ori cladiri cu destinatie mixta la data de 31 decembrie 2015 trebuie sa depuna declaratii in acest sens pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.
De asemenea, persoanele juridice trebuie sa depuna declaratii in ceea ce priveste cladirile care se afla in proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, precum si in privinta destinatiei si a valoarii impozabile a acestora, pana la 31 martie 2016 inclusiv.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi asistenta juridica in domeniul dreptului fiscal, fiind la curent cu ultimele modificari legislative in acest domeniu. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind impozitul pe cladiri in anul 2016.

No comments:

Post a Comment