Sunday, March 6, 2016

OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Prin OUG nr. 44/2015, anumite categorii de penalitati de intarziere si o cota din datorii sunt anulate.
Astfel, prin OUG nr. 44/2015 se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din urmatoarele categorii de dobanzi:
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata care sunt datorate bugetului general consolidat, restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente diferentelor de obligatii de plata care sunt declarate suplimentar de catre contribuabili prin declaratii rectificative prin intermediul carora sunt corectate obligatiile de plata principale cu o data de scadenta anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale administrate de catre organul fiscal central, care au termene de plata pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt individualizate in deciziile de impunere emise ca rezultat al unei inspectii fiscale care se aflau in derulare la data de emitere a acestei Ordonante de Urgenta;
◦ dobanzile aferente obligatiilor de plata principale care au termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si care sunt stinse pana la aceasta data.

 Urmatoarele conditii trebuie indeplinite cumulativ pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute de OUG 44/2015:
◦ stingerea obligatiilor de plata principale pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
◦ achitarea unei cote de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata (si anume diferenta de dobanda care nu se anuleaza) pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
◦ stingerea tuturor obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv;
◦ contribuabilul sa fi depus toate declaratiile fiscale;
◦ contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

 Contribuabilii care doresc sa beneficieze de anularea obligatiilor fiscale mentionate anterior pot sa notifice organul fiscal competent in acest sens pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
Notificarea organelor competente in privinta anularii acestor obligatii fiscale are ca si efecte:
◦ anularea penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzile care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii prin emiterea unei decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54,2% din dobanzi de catre organul fiscal competent;
◦ neinceperea sau suspendarea procedurii de executare silita pentru obligatiile de plata accesorii amanate la plata conform paragrafului anterior;
◦ nestingerea obligatiilor de plata accesorii amanate conform paragrafelor anterioare pana la solutionarea cererii de anulare a accesoriilor, ori pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in situatia in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
◦ posibilitatea efectuarii platii sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate de catre contribuabilii care au infiintate popriri de catre organul de executare fiscala asupa disponibilitatilor banesti la data intrarii in vigoare a acestei ordonante ori intre aceasta data si 30 iunie 2016.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru informatii suplimentare privind conditiile care trebuie indeplinite pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale prevazute de OUG nr. 44/2015, precum si depunerea cererii de anulare si notificarea organelor fiscale competente in acest sens. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica de specialitate si reprezentarea in fata autoritatilor competente.

No comments:

Post a Comment