Tuesday, November 1, 2016

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020

In luna noiembrie a anului 2015 a fost aprobat Ghidul General al Solicitantului pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Acest ghid trateaza aspecte precum ajutorul de stat, instrumentele financiare, apelurile de proiecte si documentele necesare care trebuie anexate cererii de finantare, criteriile de eligibilitate si etapele de aprobare a proiectelor.
Conform acestui Ghid, Programului Operational Regional, in perioada 2014-2020 are alocata o suma de 8.25 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1.5 miliarde de euro reprezinta contributia nationala, alocata din bugetul de stat si bugete locale, iar 6.7 miliarde de euro provin din sprijinul UE, prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regionala.
Acest program cuprinde 12 axe prioritare reprezentand prioritatile strategile ale acestui program, si anume: promovarea transferului tehnologic, imbunatarirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazue de carbon, sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, imbunatarirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, dezvoltarea infrastructurii de sanatate si a infrastructurii sociale, sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, imbunatatirea infrastructurii educationale, extinderea geografica  a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara si asistenta tehnica.
In ceea ce priveste apelul de proiecte, ghidul in cauza prevede faptul ca anterior lansarii depunerii de proiecte, AMPOR publica pe site-ul inforegio.ro un ghid adaptat fiecarui apel, spre consultare publica. Ca urmare a acestei consultari publice si a aprobarii ghidului se va lansa apelul de proiecte in cauza, publicandu-se un anunt in acest sens pe site-ul mentionat.
Pana la punerea in functiune a unei aplicatii dezvoltata de Ministerul Fondurilor Europene in acest sens, cererile de finantare trebuie depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala din regiunea in care urmeaza sa fie implementat proiectul, respectand termenul limita precizat in apelul de proiect. Ghidul fiecarui apel de proiect va mentiona modalitatea de depunere a cererii de finantare in momentul lansarii apelului.
In ceea ce priveste criteriile de eligibilitate, Ghidul General prezinta mai multe aspect, si anume:
Forma de constituire a solicitantului, in sensul ca solicitantul finantarii poate fi:
o unitate administrativ-teritoriala, organism, autoritate si institutie publica ori o alta entitate de drept public;
• o entitate de drept privat;
• o forma asociativa.
Depinzand de particularitatile fiecarui proiect, solicitantilor li se poate cere sa prezinte acreditati mentionate si explicate in cuprinsul ghidurilor apelurilor de proiecte.
Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile de drept public sunt considerate a fi intreprinderi mari, acest fapt influentand nivelul ajutorului de stat primit, pe cand unitatile administrativ-teritoriale si entitatile de drept privat vor primi ajutor de stat regional in functie de numarul mediu de salariati si valoarea activelor totale ori a cifrei de afaceri.
Proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie ori proiectele exclusive de servicii sau dotari si lucrari de constructie fara autorizare de construire trebuie sa respecte anumite conditii aditionale, solicitantului fiindu-I impus sa demonstreze anumite drepturi si sa respecte anumite conditii privind imobilul care face obiectul proiectului.
In momentul depunerii cererii de finantare, cat si pe perioada de evaluare, selectie si contractare, solicitantului ii este stabilesc urmatoarele obligatii:
• sa nu se afle in stare de faliment sau insolventa, obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, sa nu fi incheiat acorduri cu creditorii in cadrul acestor proceduri, sa nu isi fi suspendat activitatea economica si sa nu faca obiectul unor astfel de proceduri ca o consecinta a acestor fapte;
• sa nu reprezinte obiectul unei proceduri legale de declarare a sa intr-una din cazurile mentionate in paragraful anterior;
• sa nu se afle in dificultate;
• sa nu fie gasit vinovat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea unei infractiuni sau a unei fraude privind obtinerea si utilizarea de fonduri europene sau a fondurilor publice nationale aferente.
La momentul contractarii, solicitantul trebuie sa fi achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si bugetul local in ultimul an calendaristic sau in ultimele 6 luni si sa aiba in mod legal dreptul de a intreprinde actiunile prevazute in proiect.
Eligibilitatea proiectului depinde de incadrarea sa in obiectivele prioritatii de investitii financiare, insa Ghidul General prevede faptul ca nu vor fi eligibile proiectele care contin investitii incheiate fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare. De asemenea, proiectul trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica in cei 5 ani anteriori depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip de activitati desfasurate asupra aceleiasi infrastructuri si nici sa nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finantare.
Referitor la perioada de implementare a proiectelor, termenul limita este 31 decembrie 2023 ori cel prevazut de schemele de ajutor de stat sau ajutorul de minimis.


Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste Programul Operational Regional 2014-2020 puteti apela cu incredere la echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii. Avocatii nostri sunt dedicati satisfacerii nevoilor clientilor nostril, oferind solutii optime si consultanta juridica de specialitate fundamentata pe o experienta vasta in numeroase domenii ale dreptului romanesc.

No comments:

Post a Comment