Tuesday, November 1, 2016

Noile modificari privind regimul PFA si a intreprinderilor individuale

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale a fost publicata recent in Monitorul Oficial si urmeaza sa se aplice incepand cu luna ianuarie a anului 2017.
Aceasta lege aduce modificari semnificative in ceea ce priveste regimul persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale precum si a indreprinderilor familiale. Dintre aceste modificari, cele mai importante privesc regimul persoanelor fizice autorizate si cel al intreprinderilor individuale.
Astfel, una dintre primele modificari presupune o limitare a numarului de clase de activitate pentru care atat PFA, cat si II vor putea obtine autorizatie. Aceasta schimbare vine ca o noutate, intrucat pana in acest moment, o astfel de restrictie nu era prevazuta de lege. In acest sens, incepand cu 17 ianuarie 2017, o persoana fizica autorizata nu va putea avea mai mult de 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN. In mod asemanator, insa mai putin restrictiv, o indreprindere individuala va putea avea in obiectul de activitate maxim 10 clase de activitate prevazute de codul CAEN.
In ceea ce priveste numarul de angajati pe care il pot avea aceste doua tipuri de entitati, noile prevederi reglementeaza faptul ca o persoana fizica autorizata isi va putea desfasura activitatea fie singura, fie impreuna cu cel mult 3 persoane care au fost angajate de catre PFA in calitate de angajator, prin contract individual de munca. Cu toate acestea, o PFA va putea sa cumuleze aceasta calitate cu cea de salariat al unei alte persoane care isi desfasoara activitatea fie in acelasi domeniu, fie intr-un alt domeniu de activitate fata de cel pentru care PFA a fost autorizata. De asemenea, o intreprindere individuala nu va putea angaja mai mult de 8 terte persoane, cu contract individual de munca. Similar cu situatia PFA, o intreprindere individuala va putea, totusi, sa stabileasca relatii contractuale cu orice persoana fizica, persoana juridica, intreprinderi familiale, PFA ori cu alte intreprinderi individuale cu scopul efectuarii de activitati economice, legea stabilind ca aceste relatii contractuale nu ii vor modifica statutul juridic.
Legea acorda persoanelor fizice si intreprinderilor individuale un termen de cel mult doi ani de la data intrarii sale in vigoare, adica pana la 17 ianuarie 2019, pentru a fi in concordanta cu noile modificari legislative. In acest sens, legea stipuleaza faptul ca  in acest interval de 2 ani, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel prevazut de noua lege in vigoare au obligatia de a solicita oficiului registrului comertului competent modificarea a mentiunilor din registrul comertului privind obiectul de activitate. 
Pentru indeplinirea acestei obligatii, atat PFA cat si II au posibilitatea de modificare a formei de organizare, iar modificarea mentiunilor privind obiectul de activitate si emiterea unor noi certificate de inregistrare se va realiza cu titlu gratuit, de catre oficiul registrului comertului.
Pentru a asigura respectarea noior dispozitii si adaptarea la acestea in mod legal, Oficiul National al Registrului Comertului va publica pe site-ul sau oficial, cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 2 ani, lista cu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au respectat pana la acel moment obligatia de modificare a obiectului de activitate.
Neindeplinirea acestei noi obligatii va avea ca si sanctiune, in termen de 60 de zile de la implinirea termenului, radierea, din oficiu, de catre Oficiul National al Registrului Comertului, a persoanelor fizice autorizate si a intreprinderilor individuale in cauza.
O noua modificare introdusa de aceasta lege incearca incurajarea tinerilor de a-si deschide afaceri proprii. Astfel, noile prevederi stabilesc faptul ca studentii care doresc sa isi infiinteze o persoana fizica autorizata ori o intreprindere individuala vor fi scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare, cat si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta oferite de oficiile registrului comertului.


Daca doriti mai multe informatii privind noile modificari ale regimului persoanelor fizice autorizate si a intreprinderilor individuale, puteti contacta cu incredere unul dintre avocatii specializati in drept comercial din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

No comments:

Post a Comment