Thursday, August 24, 2017

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea Codului de Procedură Fiscală


Ministerul Finanțelor Publice a anunţat în aceste zile un set de propuneri de modificare a Codului de Procedură Fiscală, cu scopul de 

 • a reduce birocrația, 
 • a îmbunătăți claritatea textului de lege și
 • a elimina interpretările. 
 
Noile schimbări sunt rezultatul dialogului purtat în ultimele luni de MFP cu mai multe instituţii şi asociaţii profesionale din mediul de afaceri şi juridic: 
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 
 • Asociația Română a Băncilor, 
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 • Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, 
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, 
 • Patronatul Creditului IFN, 
 • EFI Garant Group IFN SA.

Printre măsurile propuse se numără: 

- reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare;

- flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
- introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
- introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
- introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
- extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice;
- reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
- suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
- interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței.
Potrivit MFP, modificările vor contribui la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea

 1.  creșterii încrederii în sistemul fiscal, 
 2. creșterii gradului de conformare a contribuabililor și 
 3. sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor.
Proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală este publicat la adresa:

Iar sugestiile pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro.

No comments:

Post a Comment