Monday, March 9, 2020

Cum afecteaza noile decizii ale curtii constitutionale instantele?


Conform art 147 din Constitutie, deciziile Curtii Constitutionale au caracter general obligatoriu, fiind decizii oficiale conform normei legale atasate. De asemenea, caracterul genneral obligatoriu al acestor decizii sunt reafirmate prin art 31 din Legea 47/1992 care reglementeaza organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. 

Astfel, este necesara analiza efectelor deciziilor luate de Curtea Constitutionala care s-au decretat in urma analizei cererilor de sesizare privind constitutionalizarea sau necosntitutionalizarea prevederilor de act normativ sau cele impuse in controlul constitutionalizarii realizat in cadrul unui proiect legislativ, anterior promulgarii acesteia. Aceste 2 aspecte sunt prezentate in Deciziile 415/2018 si 731/2019). 

Mai mult, obligativitatea luarii in considerare a deciziilor Curtii Constitutionale in raport cu imprejurarea nu difera in jurisprudenta instantei de contencios constitutional, in art 31 din Legea 47/1992 si in art 147 din Constituie, si vizeaza :

-        Controlul de constitutionalitate realizat asupra unui proiect legislativ, anterior promulgarii acesteia
-        Neconstitutionalizarea unei prevederi dintr-un act normativ in vigoare

Deciziile cu rezerva de interpretare sau deciziile interpretative (intermediare) reprezinta o noua categorie care a aparut in practica si doctrina istantelor si reprezinta acele decizii prin care Curtea Constitutionala respinge sesizarea, caracterizand-o ca fiind inadmisibila. Referitor la aceste decizii pot aparea circumstante de atenuare a caracterului obligatoriu de luare in considerare a solutionarii, instanta de judecata putand sa se raporteze la acestea, in luarea deciziei finale. Totusi, Deciziile nr 731/2019 si 415/2018 nu vizeaza respingerea sesizarilor ca fiind inadmisibile. 

De aceea, conform deciziei 731/2019, care a fost publicaa ulterior solutionarii majoritatii cauzelor aflare in grija instantelor judecatoresti ce au ca scop darea in plata sau exercitarea cailor de atac pentru recursuri, trebuie sa respecte urmatoarele:

-        Curtea constata ca noua lege constitutionala se aplica situatiilor pendinte dar si celor ce vor aparea in viitor, sfera de aplicare a art 147 nefiind conditionata de momentul pornirii procesului civil
-        Au fost stabilite efectele de ordin constitutional ale deciziilor Curtii Constitutionale asupra cauzelor pendinte
-        Instantele sunt obligate sa aplice prezenta decizia doar in cauzele pendinte la momentul publicarii noii legi Constitutionale, acolo unde dispozitiile sunt aplicabile, si unde exceptia de neconstitutionalitate pana la data publicarii acesteia a fost invocata.
-        Decizia nu va fi aplicata in cauzele definitiv solutionate pana la data publicarii legislatiei, ci doar in cauzele aflate pe rol la instante.

Concluzionand, se poate solicita catre instanta de judecata, in scris, pronuntarea unei decizii considerentele Deciziilor 415/2018 si 731/2019 fiind bligatorii, in cazul dosarelor in curs de solutionare care au ca si obiect Legea 77/2016.

No comments:

Post a Comment