Friday, April 3, 2020

Ce presupune obligativitatea inregistrarii declaratiei de beneficiar real?


Orice asociat al unui SRL care detine mai mult de 25% din capitalul social, este obligat, incepand cu anul acesta, sa depuna la Registrul Comertului o declaratie de beneficial real, conform art nr 56 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii de bani si a finantarii terorismului.

Astfel, alin 1 din art 56 prevede ca toate persoanele juridice, exceptand companiile si sociatatile nationale cu regii autonome si societatile detinute integral sau majoritar de stat, sunt obligate sa depuna la inregistrare, anual sau la survenirea unor modificari aceasta declaratie in care se specifica beneficiarii reali ai persoanei juridice, care ulterior va fi inregistrata in Registrul beneficiarilor reali al societatilor. Termenul limita pentru depunerea acestei declaratii este 21.07.2020 si se va depune anual incepand cu anul 2020. 

Nerespectarea acestei obligativitati atrage dupa sine 2 sanctiuni: dizolvarea societatii sau amenzi de pana la 10.000 lei. 

Aceasta declaratie de beneficiar real se depunde la Registrul Comertului, in original, ca oricare alta mentiune, insotita de urmatoarele documente: 

-        Formular de inregistrare mentiuni
-        Copii dupa actul de identitate al beneficiarului real
-        Dosar cu sina

Dosarul trebuie depus la Registrul Comertului din aria teritoriala a sediului social al firmei. Nu exista taxe de inregistrare pentru depunerea declaratiei, in afara de costurile achitate catre avocat pentru a depune acest dosar in locul dumneavoastra. In acest caz nu veti mai pierde timp asteptand la cozi.

No comments:

Post a Comment