Tuesday, June 30, 2015

Abandonul de familie potrivit dispozițiilor legislative ale României

Infracțiunea de abandon de familie este reglementată atât de vechiul Cod Penal, cât și de către Codul Penal. Potrivit art. 378 a Codului Penal în vigoare de la data de 1 februarie 2014,  abandonul de familie este definit ca reprezentând comiterea anumitor fapte de către o persoană care are o obligație legală de întreținere fața de persoana care are dreptul la aceasta.
Astfel, va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă persoana obligată să asigure întreținerea unei alte persoane, dacă acea persoană:
a) alungă, părăseșțe ori lasă lipsită de ajutor și expune în acest fel la suferințe morale sau fizice persoana față de care există obligația legală de întreținere;
b) nu îndeplinește obligația legală de întreținere, cu rea-credință;
Obligația de întreținere este reglementată de Noul Cod Civil în Cartea a II-a, „Despre familie”, Titlul V, intitulat „Obligația de întreținere”, în cuprinsul art. 513-534. Astfel, Noul Cod Civil stabilește faptul că obligația de întreținere există între soți, între rudele în linie dreaptă, frați și surori ori alte persoane prevăzute în acest sens de lege.
Persoanele care au dreptul la întreținere trebuie să se regăsească în circumstanțe speciale, și anume să nu se poată întreține singure prin intermediul muncii lor ori a bunurilor care le aparțin. În ceea ce privește minorul, pe de altă parte, se prevede că acesta va avea dreptul la întreținere doar dacă nu se va putea întreține prin munca sa, indiferent dacă are sau nu bunuri.
O persoană care comite față de cel obligat la întreținere fapte grave, fie că sunt contrare legii, fie contrare bunelor moravuri, nu va fi îndreptățită la întreținere. În egală măsură, doar persoanele care dețin mijloacele materiale necesare sau care au posibilitatea de a dobândi astfel de mijloace vor putea fi obligate să asigure întreținerea.
c) nu plătește, pe o durată de 3 luni și cu rea-credință, pensia de întreținere stabilită pe cale judecătorească.
Pensia de întreținere este stabilită de către instanța de tutelă în ipoteza în care obligația de întreținere nu este executată de bunăvoie, în natură, de către persoana în sarcina căreia există această obligație potrivit legii.
Pensia de întreținere se stabilește în bani, într-o sumă fixă ori a unei cote procentuale din venitul net lunar al persoanei obligate la asigurarea întreținerii, fiind datorată începând cu data cererii de chemare în judecată, însă se poate acorda și pentru o perioadă anterioară cererii în cazul în care aceasta a fost întârziată prin culpa persoanei obligate la întreținere.
d) nu execută, cu rea-credință, prestațiile periodice care au fost stabilite prin hotărâre judecătorească în sarcina sa, în favoarea persoanei ori a persoanelor care dețin dreptul la întreținere.
În privința infracțiunii de abandon de familie, legea penală română prevede că persoana vătămată este cea care va pune în mișcare acțiunea penală, prin plângerea sa prealabilă. Plângerea prealabilă se va adresa fie organului de cercetare penală, fie procurorului, potrivit dispozițiilor Noului Cod de Procedură Penală.
Cu toate acestea, inculpatul nu va fi pedepsit pentru fapta sa dacă își va îndeplini obligațiile legale înainte de momentul terminării urmăririi penale. Vechiul Cod Penal prevedea împacarea ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale, însă această reglementare nu a fost menținută de Codul Penal în vigoare.
Dacă inculpatul va îndeplini obligațiile care îi revin în sarcina sa, temeiul legii, înainte ca hotărârea de condamnare să rămână definitivă, instanța va avea posibilitatea de a amâna aplicarea pedepsei ori de a suspenda executarea acesteia sub supraveghere, posibilitate prevăzută de Codul Penal în vigoare chiar și în lipsa îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această măsură.

Dreptul penal și dreptul familiei reprezintă domenii de specialitate ale avocaților din cadrul firmei Darie, Manea & asociații. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare în această arie de activitate, vă puteți adresa societății noastre de avocatură, care asigură asistență juridică, consultanță și reprezentare în fața autorităților competente. Nu ezitați să ne contactați.

No comments:

Post a Comment