Wednesday, June 27, 2018

Proceduri de adresare catre CEDO

CEDO – Curtea Europeana a Drepturilor Omului- este alcatuita din Camere cu 7 judecatori, Marea Camera cu 17 judecatori si Comitete cu 3 judecatori. Aceasta organizatia este la dispozitia oricarui cetatean care locuieste intr-un stat ce recunoaste Conventia Universala, in cazurile in care s-au epuizat orice alte cai de atac interne. In plus, Consiliul Europei a creat un sistem de asistenta juridica gratuita pentru a sprijini cetatenii ce nu au fonduri pentru a angaja un avocat propriu. Rusia, Turcia si Romania se afla in top 3 cele mai reclamate state. Aceasta organizatie a lucrat cu Comisia Europeana, inca de la intrarea in vigoare in 1950 a Conventiei Europene a Drepturilor Omului, insa dupa 1990 datorita cresterii volumului activitatii judecatorilor au redus dependenta.
Judecatorii care fac parte din CEDO isi desfasoara activitatea cu titlu individual nereprezentand nici un stat, neputand exercita vreo activitate incompatibila cu obligatiile lor, iar mandatele acestora exipira cand se atinge varsta de 70 de ani. In momentul de fata, in CEDO exista si un judecator roman.
Orice cetatean care considera ca i-au fost incalcate drepturile (la viata, libertate, siguranta, viata privata, familia, libertatea gandirii si exprimarii, constiintei, religiei, interzicerea sclaviei, munca fortata, tortura, lipsa unui proces echitabil) poate adresa o cerere catre CEDO, insa doar dupa 6 luni de la data hotararii interne definitive, abia dupa ce a incercat toate caile interne de rezolvare a incidentului in cauza. Pentru a se adresa CEDO, orice cetatean trebuie sa depuna un formular-tip de cerere de dare in judecata, obtinut de la grefa Curtii. Pe de alta parte, instanta are dreptul de a respinge cererile care deja au primit o solutionare, sunt depuse fara noutati sau cererile anonime.
Aceasta cerere adresata CEDO trebuie sa fie redactata intr-un din limbile oficiale ale statelor contractante CEDO, iar dupa admiterea acesteia, trebuie tradusa in engleza sau franceza – limbile oficiale ale Curtii. Cetateanul care depune reclamatia o poate face in nume propriu sau poate sa fie reprezentat de catre un avocat, iar cei care nu au fonduri pot apela la sistemul de asistenta juridica gratuit. Dupa inaintarea si admiterea cererii, trebuie depuse la dosar toate documentele considerate utile in vederea sustinerii reclamatiei, majoritatea fiind considerate accesibile publicului larg. Urmatorul pas este transferul cerereii catre una dintre sectii, unde va fii examinata de raportorul desemnat cu putere de decizie.
Dupa declararea cererii ca fiind admisibila, Curtea recomanda ca partile implicate: reclamantul si statul in cauza, sa se inteleaga amiabil. De asemenea, se poate face recurs la deciziile Camerei catre Marea Camera in 3 luni, iar dupa aceasta pronuntare devin definitive. Exista varianta de a prezenta deciziile in fata Curtii sau de a le comunica in scris, acestea fiind obligatorii in dreptul international, obligand astfel statul in cauza sa aplice masurile necesare pentru ca incalcarea drepturilor omului in cauza sa nu se mai repete. In cazul in care curtea decide in favoarea reclamatului, statul in cauza plateste o anumita suma sub forma de daune materiale sau morale, plus cheltuielile de judecata.


No comments:

Post a Comment