Monday, September 2, 2013

Obligatii fiscale pentru contribuabili nerezidenti

Precizarile facute in luna iulie a acestui an privesc noi reglementari legate de statutul fiscal al contribuabililor nerezidenti angajati in activitati, prin intermediul unor sedii permanente, in perimetrul teritoriului romanesc. Se aduc noi mentiuni care detalieaza procedurile aferente acestor circumstante. Unul dintre aspectele discutate prin acest ordin explica masurile impuse in vederea inregistrarii din punct de vedere fiscal al contribuabilului nerezident care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sub aceasta forma. Persoanele in cauza au responsabilitatea de a inmana declaratia de inregistrare fiscala nominalizand astfel sediul permanent care va fi indicat ca autoritate pentru indeplinirea obligatiilor fiscale. Pentru finalizarea acestui proces se impune depunerea unui formular tip numit "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" notat 013. Trebuie sa existe doua exemplare ale acestui act. In functie de activitatile pe care le intreprinde contribuabilul nerezident se poate solicita si inregistrarea in scopuri de TVA. Pentru situatia in care entitatea in cauza a fost deja inregistrata in scopuri de TVA intr-o maniera directa, fie printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, vor fi utilizate codul de inregistrare deja eliberat preluand data initiala a inregistrarii in aceste scopuri. Pentru situatiile in care apare o precizare ulterioara prin care se introduce un alt sediu permanent, persoana in cauza este obligata sa se prezinte in fata organului fiscal care gestioneaza zona in care se afla noul sediu si sa completeze formularul 013 care va fi cumulat cu formular 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului".

Declarare sedii permanente


Sunt de asemenea prezentate etapele care descriu procesul de declararea a sediilor permanente pentru cazul persoanelor nerezidente care sunt implicate in diferite activitati in perimetrul romanesc. Este precizata obligativitatea de a declara aceste sedii secundare, intr-o perioada de maxim 30 de zile, in fata autoritatii delegate adica Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Prin intermediul formularului "Declarație privind sediile secundare" se initieaza procedurile de declararea a sediilor urmand ca prin formularul 060 pentru inregistrarea fiscala sa se furnizeze informatiile necesare pentru individualizarea ca entitate platitoare de salarii si venituri aferente.

Elementele de noutate pentru contribuabili nerezidenti


Scopul acestor precizari care modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 este de a sublinia in mod evident necesitatea pentru entitatile straine nerezidente de a nominaliza un sediu permanent insarcinat cu definitivarea obligatiilor fiscale, pentru cazul in care activitatile desfasurate implica mai multe astfel de institutii. Pentru situatiile in care un singur sediu permanent este implicat in desfasurarea activitatilor, proprii institutiei in cauza, obigatiile de natura fiscala vor fi executate de acesta conform Titlului II din Codul Fiscal. In mod practic, elementele de noutate in acest sens sunt reprezentate de formularul tip 013 care poarta denumirea de “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” (introdus prin Ordinul nr. 877/2013) si impunerea clara pentru toate companiile nerezidente de a delega un sediu permanent unic responsabil pentru achitarea sarcinilor fiscale legate de impozitul pe venit. Precizam ca la nivel fiscal se pot observa schimbari neasteptate si recomandam consultarea unui cadru autorizat, in masura sa va ofere informatiile necesare si siguranta alegerii alternativelor optime.

No comments:

Post a Comment