Tuesday, January 22, 2019

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, condiții de acordareOUG nr 51/2008 este cea care reglementează ajutorul public judiciar, în România, alături de acte normative conexe precum Legea nr. 134/2010 din Codul de procedura Civilă și OUG nr. 80/2013 referitoare la taxele judiciare de timbru.

Ajutorul judiciar public este o formă de asistență pe care statul o acroda în vederea asigurării dpetului la un procest echitabil pentru orice persoană, precum și pentru garantarea accesului egal la justiție, realizarea unor drepturi sau interese legitime pe care judiciară și pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

Acest ajutor prevăzut de OUG nr. 51/2008 se acordă în cazuri administrative, civile, comerciale, asigurări sociale, de muncă sau altele, în afară de cele penale. Persoanele care au dreptul la acest ajutor public judiciar sunt:


  • Persoane fizice care nu pot face față cheltuielilor procesului sau cheltuielilor de consultanță juridică pentru a își putea apară interesul sau dreptul legitim în justiție fără că întreținerea să și a familiei să le să fie pusă în pericol (soț\soție, copii sau alți descendenți până în 26 de ani aflăți în întreținere)
  • Persoane juridice în cazul în care taxele de judecată reprezintă peste 10% din media de venit net din ultimele 3 luni. De asemenea în cazul în care persoană juridică se află în dizolvare sau lichidare și bunurile sale sunt indisponibilizate, conform legii, se pot acordă reduceri, eșalonări sau amânări de plata a taxelor de timbru, dacă instanța apreciază, având în vedere situația financiară a firmei, că plata taxelor judiciare de timbru ar putea afecta semnificativ activitatea acesteia.

În plus, există mai multe forme de ajutor public judiciar:

  • Plata onorariului de reprezentare, a apărării și a asistenței juridice – asistență prin avocat. Această formă poate fi și extrajudiciară, constând în acordarea de consultații, formulare de cereri, petiții și sesizări, inițierea altor demersuri sau reprezentarea în față instituțiilor / autorităților publice, pentru a realiza interesele și drepturile legitime. Aceată asistență extrajudiciară este necesar să aibă că efect furnizarea unor informații accesibile și clare conform legilor în vigoare, pentru a apară detepturile și interesele.
  • Plata expertului folosit în proces, plata onorariului executorului

Condiții de acordare pentru persoane fizice:

  • Se poate acordă cumular sau separat în oricare dintre formele prevăzute anterior însă nu poate depăși suma echivalentă cu 10 salaraii minime brute pe țară pe parcursul unui an
  • În cazul în care venitul mendiu net lunar per membru al unei familii în ultimele două luni este sub 300 lei, astfel ajutorul public judiciar se acordă în întregime de către stat
  • Atunci când venitul net mediu per membru de familie este sub 600 lei, în utlimele două luna, ajutorul judiciar se acordă în procent de 50%
  • Totuși, indiferent de starea materială a solicitantului, atunci când asistență juridică gratuită este prevăzută că măsură de protecție, în situații speciale, se poate acordă ajutorul judiciar public

No comments:

Post a Comment