Tuesday, January 22, 2019

Statul român subvenționează fermierii care angajează persoane cu vârsta de până în 40 de ani

Începând cu dată de 21.12.2018, când a fost publicată Legea nr. 336/2018 cu privide la aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în industria alimentară, agricultură și acvacultură, s-a aprobat pentru a fi derulat în perioada 2018-2020. Scopul programului este de a crea noi locuri de muncă, de a evita migrația și a atrage tineri către aceste sectoare de activitate.

Obiectivul principal al programului este e a acordă sprijin financiar angajatorilor din agrigultura, industrie alimentară și acvacultură pentru a angaja tineri până în 40 de ani pe perioada nedeterminată, sau determinată pe minim 12 luni, full-time, beneficiari ai programului. Acest sprijin financiar se acordă pe perioada de 1 an, dacă angajatorul fermier a angajat pe locurile de muncă deja existente sau a creat altele noi pentru minimum doi tineri care beneficiază de program.

Termeni:
 1. Angajatorul fermier este acel PFA, ÎI sau IF care se supune ordonanței nr. 44/2008 sau cooperativă agricolă reglementată de Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, sau orice alte forme de asociere ce desfășoară activități în industria alimentară, acvacultură sau agricultură
 2. Tânăr beneficiar al programului – acea persoană cu vârstă de maxim 40 ani, care desfășoară activitatea la unul dintre angajatorii fermierei mai sus specificați, în baza unui contract infividual de muncă pe perioada determinată de minimum 12 luni, sau nedeterminată
 3. Loc de muncă nou-creat – locul de muncă creat de către angajator pentru un tânăr beneficiar al programului cu care nu a avut raporturi în ultimele 12 luni calendaristice

Criteriile de eligibilitate, ce trebuiesc îndeplinite cumulativ, de către angajatorii fermieri, la dată solictarii pentru a beneficia de sprijinul financiar, sunt:
 • Activează în temei legal, fiind înregistrați
 • Domeniul de activitate este industria alimentară, acvacultură sau agricultură
 • Nu se află în executare silită, faliment, închidere operațională, lichidare, dizolvare, reorganizare juridică, administrare specială sau suspendarea activității
 • Nu există datorii la bugetul local sau de stat pentru oricare punct de lucru sau sediul social
 • Încadrează cu contract individual de muncă pe perioada determinată de minimum 12 luni, sau nedeterminată, cu program întreg, cel puțîn 2 tineri beneficiari ai programului
 • Are obligația de a păstra nnumarul locurilor de muncă existente la dată accesării acestui program precum și numărul de locuri de muncă create prin intermediul sau

Criteriile de eligibilitate ale tinerilor pentru a beneficia de program:
 • Studii de specialitate în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau acvaculturii, conform codurilor COR
 • Studii medii de specialitatea și cursuri de formare profesională

Pentru fiecare persoană angajată, tineri beneficiari ai programului, în baza dovezii depuse de către angajatorul fermier, acesta va primi:
 • 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare
 • 750 lei pentru persoanele cu studii medii și cursuri de formare profesională
 • 500 lei pentru cele fără studii

Însă, acest sprijin se acordă doar dacă tânărul beneficiar al programului nu a mai beneficiat de alt sprijin în cadrul acestui program și să nu mai fi lucrat pentru acest angajator cel puțîn 12 luni înainte de angajarea prin intermediul acestuia.
No comments:

Post a Comment