Tuesday, January 22, 2019

Obligativitatea depunerii declarației 010 de către firmele nou înființate

Începând cu anul 2018 au apărut modificări privind formularul de declarație 010 referitor la înregistrare/mențiuni/radiere companii, după cum urmează:
 • Pentru înregistrarea unei firme noi, la prima înființare – prima înregistrare fiscală nemaifiind necesară depunerea fizică a declariatie 010 în cazul unei firme noi înființare, microîntreprindere plătitoare de impozit pe venit, fără angajați, neplătitoare de TVA, deoarece ONRC transmite electronic către ANAF înregistrarea noii persoane juridice
 • Pentru înregistrare mențiuni – este necesară depunerea la fiecare modificare declarată anterior
 • Pentru radiere – se depune la radierea înregistrării fiscale

Declarație 010 trebuie depusă de către toate persoanele juridice române, asocieri și entități fără personalitate juridică, cei care dețîn autorizații de punere pe piață a medicamentelor, reprezentanți legali desemnați conform OUG nr. 77/2011 referitoare la stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, ai celor care dețîn autorizații de punere pe piață a medicamentelor însă nu sunt persoane juridice române.

Această declarație rămâne una dintre acele declarații care se depun doar în format fizic la registratură organului fiscal competent sau prin poștă cu recomandare. Însă, începând cu 01.01.2018, se poate utilzia declarația 700 pentru modificarea online a vectorului fiscal.

Datorită trecerii obligațiilor de plata a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, și introducerea contribuției asigurătorii pentru muncă, s-a modificat în formularul 010 punctul 5.4 care se referă la contribuțiile sociale, nemaifiind împărțit în contribuții sociale datorate de angajator și cotributii sociale de angajat, și rămânând doar câmpul de contribuții sociale datorate de către angajat. Punctul 2.5 se modifică în aceeași baza, eliminându-serubrica de contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator, și ranamanand doar contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajat.

În plus, au fost scoase următoarele rubrici privin contribuțiile datorate de către angajator care au fost eliminate:
 • Contribuția pentru concedii și indemnizații
 • Contribuția pentru asigurări de șomaj
 • Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
 • Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Pe de altă parte, a fost introdusă nouă contribuție datorată de către angajatori, și anume, contribuția asiguratorie pentru muncă. Modificarea vectorului fiscal pentru introducerea acestei contribuții se face din oficiu, de către ANAF, fiind singură modificare care intervine asupra vectorului fiscal, iar Anexă atașată la formularul 010 s-a păstrat. Bineînțeles, aceste modficari atrag după sine și modificarea instrucțiunilor de completare.

Termene de depunere:
 • 30 de zile de la dată înființării / eliberării avizului de funcționare / începerii activității / obținerii primului venit sau a dobândirii calității de angajator
 • 15 zile de la dată modifiarii ulterioare a datelor declarate la început
 • Pimele 10 zile din luna pentru firmele plătitoare de TVA
 • Până la dată de 31 ianuarie a fiecărui an pentru cei ce optează pentru plata lunară a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit
 • Până la dată de 31 martie a fiecărui an pentru firmele plătitoare de impozit pe profit ce trec la impunerea pe veniturile mictrointreprinderilor


No comments:

Post a Comment