Tuesday, January 22, 2019

O.U.G. nr. 114/2018 vine cu o serie de prevederi de impact pentru anul 2019

Nouă Ordonanță nr 114 din 28.12.2018 care reglementează domeniul investițiilor publice și a măsurilor fiscal-bugetare aduce o serie de modificări a vechilor acte normative adoptate. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice precum înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții (pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în educație, sănătate, transport, cultură, iluminat public, apă și canalizare, sport, energie electrică, locuințe); aprobarea programului de finanțare a investițiilor privind modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și aprobarea programului GROWTH pentru copii – susțînând financiar investițiile private în înființări și construcții, amenajări, dotări grădinițe sportive.

O altă modificare importantă este asupra măsurilor fiscal-bugetare împreună cu propagarea unor termene prin:
 • Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale la funcționarii publici
 • Acordarea alocației de hrană pentru gradinitile cu profil sportiv – stimularea unui habitat îmbunătățit în cadrul acestora
 • Valoarea punctului de pensie se va majoră la 1265 lei de la 1 septembrie
 • Indicele de corecție este de 1,20
 • Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari se va majoră la 704 lei începând cu 1 septembrie
 • Prevederi speciale pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice (orele suplimentare de către bugetari sau în zilele legale libere se vor compensa DOAR prin timp liber egal). Excepții: cadru militar, funcționari publici cu status special sau polițiști
 • Toți angajații instituților și autorităților publice vor primi vouchere de vacanță și indemnizație de hrană
 • Punerea în plata a titlurilor executorii prin plata sumelor până la 31 Decembrie 2021 astfel: 5% în primul an, 10% în al doilea an, 25% în al treilea an și al patrulea an și 35% în cel de-al cincilea an
 • Până în anul 2021 se mențîn în plata la nivelul acordat pentru decembrie 2018 următoarele:
· Indeminzatii sub incidența legii nr 118/1990
· Drepturile relglementate de legea nr 49/1991 și 44/1994 (excepție art 1)
· Drepturile reglementate de legea nr 49/1999
· Indemnizațiile sub incidența OG 105/1999 , Legii 309/2002, Legii 109/2005, Legii 45/2009 (art 12 alin 1)
· Indemnizațiile acordate membrilor Academiei Române, Oamenilor de Știință, Științe Medicare și Tehnice din România
· Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor cf Lefii nr 578/2004
 • Rente viagere din Legea nr 69/2000 a educației fizice și sportului, rămân în același cuantum
 • Se suspendă aplicarea legi 509/2006 până la 31 decembrie 2019


No comments:

Post a Comment