Tuesday, January 22, 2019

Românii pot beneficia de până la 20.000 lei pentru achiziţia şi montarea de panouri solare fotovoltaice

Conform Ghidului de finanțare a instalării de panouri solare fotovoltaice publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2018, statul oferă solicitanților care vor să facă trecerea de la alimentarea clasică cu curent de la rețea la cea cu panouri solare, dacă îndeplinesc anumite condiții până la 20.000 lei. Din totalul cheltuielilor eligibile, statul acoperă până la 90%, rămânând că diferența de 10% să fie suportată de către persoană în cauza.

Cheltuielile eligibile sunt:
 • Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu minim 3kWp putere instalată (panouri, materiale conexiuni, invertor, structura montaj, contor inteligent de măsurare a energiei produse de sistem ce permite coletarea și transmiterea datelor electronice relevante, la distanță, modul de comunicație și tablou electric curent alternativ sau continu)
 • Montarea și punerea în funcțiune a sistemului – 15% din costurile instalațiilor electrice și ale echipamentelor
 • TVA-ul aferent cheltuielilor

În plus, Ghidul de finanțare a instalării de panouri solare fotovoltaice, prevede că și cheltuieli eligibile doar cele făcute după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. Aceste dosare trebuiesc depuse la consiliul judeteam de pe rază teritorială a solicitantului.

Criteriile de eligibilitate ale persoanelor fizice care solicită această finanțare, trebuiesc îndeplinite cumulativ, iar documentele obligatorii trebuiesc depuse la instalatorii validați. Aceste criterii sunt:
 • Solicitantul este domiciliat în România
 • Solicitantul este proprietarul imobilului (finisat sau în construcție) sau terenului unde se vor aplasa panourile solare fotovoltice, reiesing din extrasul de carte funciară
 • Dacă, construcția sau terenul este deținut de către mai multe persoane, solicitantul trebuie să depună acte doveditoare pentru acordul tuturor proprietarilor privind implementarea proiectului așa cum reiese din cererea de finanțare
 • Imobilul în cauza nu trebuie să fie în litigiu sau să facă obiectul unei revendicări potrivit dreptului comun sau legilor speciale, ori a unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică
 • Solicitantul nu trebuie să aibă restante la bugetul local sau de stat la dată înscrierii, conform legi aplicabile
 • Solicitantul și coproprietarii pot aplică o singură dată pentru finanțare pentru același imobil, cererea fiind semnată de câte toți proprietarii și depusă de unul singur dintre aceștia
 • Solicitantul și coproprietarii trebuie să permită accesul persoanelor autorizate pentru colectarea datelor înregistrate de sistemul de panouri solare și verificarea acestuia

Alte acte necesare, ce pot fi găsite că și modele în cadrul Ghidului:
 • Cerere de decontare
 • Cerere de validate instalator
 • Contract participare pentru decontare
 • Cerere finanțare nerambursabilă
 • Contract de finanțare nerambursabilă

Programul se va deschide în vederea înscrierilor începând cu luna Martie 2019.


No comments:

Post a Comment