Tuesday, January 22, 2019

O.U.G. nr. 114/2018 adoptă noi situații de scutire de impozit pentru veniturile realizate din salarii

Potrivit acestei noi ordonanțe, nr. 114/2018, începând cu dată de 01.01.2019 și până la 31.12.2028, persoanele fizice beneficiază de scutirea impozitului pe salarii, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, conform art. 76 alin. 1-3, în cazul în care următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:
  • Angajatorii activează în domeniul construcțiilor: cod CAEN 41.42.43 – secțiunea F, domenii de producere a materialelor de construcții, coduri CAEN: 2312, 2331, 2332,2361, 2362, 2363, 2364, 2370, 2223, 1623, 2511, 0811, 0812, 711.
  • Angajatorii trebuie să aibă o cifra de afaceri din activitățile mai sus menționate, de cel puțîn 80% din cifra totală de afaceri. Această se calculează la începutul anului, inclusiv luna aplicării scutirii
  • Veniturile brute lunare din salarii și asimilate acestora sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei pe luna, inclusiv, și au la baza un contract individual de muncă
  • Declarația privind obligațiile de plata a impozitului pe venit, contribuțiilor sociale și evidență nominală a persoanelor asigurate se face printr-o declarație pe propria răspundere că se îndeplinesc toate condițiile pentru aplicarea scutirii. Această scutire este aplicată la oridinul comun al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei, persoanelor vârstnice și protecției sociale dar și ministrului sănătății, precum se stipulează la art. 147 alin. 17.

Pe de altă parte, OUG nr. 114/2018, art. 68 prevede următoarele:
  • Persoanele fizice care au contract individuale de muncă pentru desfășurarea activității în domeniul construcțiilor, încadrate în condițiile legale conform art. 60 pct. 5 din Legea nr, 227/2018 privin Condul Fiscal, în baza derogarii de la Legea nr. 95/2006, art. 224, alin. 2 referitoare la reforma în domeniul sănătății, sunt scutite de plata contribuției la sănătate, fiind asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în perioada 01.01.2019-31.12.2028
  • În plus, vor beneficia, în aceeaasi perioada, de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și sistemul asigurărilor pentru șomaj, în baza legii în vigoare. De asemenea vor beneficia și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, concedii, fără că angajatorul să plătească contribuțiile.
  • De asemenea, perioadele lucrate de persoanle din domeniul construcțiilor se numes stagii de cotizare pentru stabilirea dreptului la idemnizatia de șomaj sau incapacitate temporară de muncă, acordate confrom legii în vigoare.

Mai mult, această ordonanță prevede și scutirea de la plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii adminstrare privat conform Legii nr. 411/2004.

No comments:

Post a Comment