Tuesday, January 22, 2019

Daune morale pentru hărțuirea salariatului la locul de muncă

Hărțuirea angajaților la locul de muncă se întâmplă de foarță mult timp iar această se poate desfășura în multe forme, însă în ultima perioada a început să fie foarte des întâlnită în dosarele depuse în judecată. Salariații supuși unor tratamente sicanatoare, abuzice, hartuitoare la locul de muncă pot depune o cerere prin care solicită obligarea angajatorului la plata de daune morale la instanța de judecată. Aceste daune morale sunt solicitate pentru repararea prejudiciului moral și a suferințelor fizice sau psihice produse salariatului.

Conform Hotărârii curții de apel București, s-a aprobat plata de daune morale în valoare de 18.000 lei pentru salariatul hărțuit la locul de muncă. Această sentința civilă se aplică în cazul în care solicitantul a cerut obligarea angajatorului la plata despăgubirii pentru (exemplu) sancționări disciplinare repetate aplicate într-un interval scurt de timp, exercitarea de presiuni constante și continue asupra salariatului, cercetare fără baza pentru inducerea unei evntuale necorespunderi profesionale, izolare de colectiv, resctrictionare acces la mijloace logistice necesare sau concediere.

Conform art 8 din Codul Muncii, relațiile de la locul de muncă trebuie să se bazeze pe bună-credință, pe principiul consensualitatii, însemnând că acțiunile angajatorului trebuie să aibă la baza îndeplinirea scopului bunei funcționari a societății. În plus, art 30 din Codul Muncii prevede dreptul la demnitate al salariatului la locul de muncă, precum și securitate și sănătate în muncă (cea fizică cât și cea psihică), angajatorul fiind responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru limitarea afectării psihice a salariaților în mediul în care lucrează. Acest drept al salariatului obligă angajatorul de asemenea să se abțînă de la orice gest/act ce poate atinge deminatatea sau onoarea salariatului, precum și organizarea locului de muncă astfel încât să nu lezeze demnitatea salariatului.

Orice încălcare adusă drepturilor angajaților sau principiului de bună credință ce visează integritatea morală și profesională a acestuia precum și personalitatea angajatului poate fi încadrată că și acțiune de hărțuire la locul de muncă. Un comportament irațional, repetat față de un angajat sau mai mulți, care reprezintă un risc de securitate sau sănătate, o exercitare greșită a unei funcții sau abuz de funcție reprezintă o hărțuire morală și este o fapta ilicită. Aceste acțiuni care supun angajatul unor tipuri de acțiuni care împreună pot fi considerate ilicite, deși separat ele nu au acest caracter, devin agasante și sunt exercitate cu caracter persecutoriu astfel încât să determine salariatul să se simtă umilit privind continuarea exercitării profesiei sale.

Pentu că unele comportamente sau acțiuni să fie considerate hărțuire morală, este necesar că acestea să fie intenționate, constante, repetate și sistematice și să aibă că efect atingerea demnității, personalității sau integrității psihice sau fizice alea salariatului.

În cazul în care te afli în orice situate în care consideri că ești hărțuit/hărțuită la locul de muncă, nu ezită să contactezi avocații noștri de la Cabinetul de Avocatură Darie, Manea și Asociații pentru a te ajută în procesul de a obține daune morale de la angajator. Suntem aici să te ajutăm!


No comments:

Post a Comment