Tuesday, January 22, 2019

Munca prestată de zilieri în 2019

Înainte de finalul anului 2018 legea care reglementează activitățile persoanelor ce desfășoară muncă necalifacata a fost modificată, una dintre cele mai importante noutăți o reprezintă limitarea perioadei în care muncă zilierilor poate fi utilizată încât și domeniile în care acestio pot presta muncă, conform OUG 114/2018. Conform acestei ordonanțe o persoană poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional, în 3 domenii de activitate prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională:
  • Pescuit și acvacultură
  • Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  • Silvicultură (excepție expoatari forestiere)

Înainte de intrarea în vigoare a acestei modificări, zilierii puteau presta muncă necalificată cu caracter ocazional în 23 de domenii precum tratare, colectare și eliminare deșeuri nepericuloase; comerț cu ridicată al produselor agricole brute și animale vii, recuperare materiale, creștere material saditor – plante ornamentale, fazon pentru transplantare și activități în hoteluri, publicitate, catering pentru evenimente precum și activități ale bazelor sportive. Mai mult, o altă modificare adusă de această ordonanță, preveda că un angajator nu poate să utilizeze o persoană pentru muncă necalifcata mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu. Dacă beneficiarul are nevoie de acest zilier peste termenul prevăzut de lege este obligat să îi încheie contract de muncă.

În plus, se precizează în nouă lege și că pentru un zilier pe care beneficiarul îl angajează pentru mai mult de 25 de zile calendaristice este necesar să îi inchieie un contract de muncă pe perioada determinată. În cazul în care această regulă nu este respectată de către beneficiarul lucrării, se riscă o amendă de 6.000 lei. Pe de altă parte, în baza contractului pe perioada determinată trebuie ținut cont că există o limita și aici, și anume un zilier poate presta activități pentru oricâți beneficiari în limita a 120 de zile pe an calendaristic. Anterior eliberării acestei noi OUG, legislația prevedea doar perioada în care un zilier poate presta muncă necalificată pentru un singur beneficiar, și anume 90 zile pe perioada unui an calendaristic.

În final, există și excepții pentru această perioada limita și anume pentru acei zilieri care prestează activități în domeniul creșterii animalelor (bovine, cabaline), activități sezoniere în grădini botanice acreditate de universități sau în domeniul viticol, aceștia având o limita de 180 de zile pe an în care pot lucra pentru același beneficiar.


No comments:

Post a Comment