Tuesday, January 22, 2019

Asistații social vor pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă

Conform noii Legi nr 192/2018 care modifică Legea nr 416/2001 referitoare la venitul minim garantat, cu consecințe mai puțîn favorabile pentru persoanele ce beneficiază de ajutor social, aceștia au anumite obligații ce trebuiesc respectate sau riscă să piarta ajutorul social.

Astfel, noul act normativ prevede că orice persoană care refuză un loc de muncă să formarea profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă vor pierde imediat dreptul la ajutorul social primit de la stat. Anterior acestor modificări, ajutorul social era oprit doar dacă beneficiarul refuză de trei ori un loc de muncă în folosul comunității, însă începând cu 22 octombrie 2018, primul refuz al unui loc de muncă dure la sistarea ajutorului social. Bineînțeles, excepție fac persoanele care pot atestă prin adeverință medicală afecțiuni ce nu permit prestara muncii respecitve, și atunci pot beneficia în continuare de ajutor social fără a fi constrâns să accepte formarea profesioanal sau locul de muncă oferit.

De asemenea, dacă un membru al unei familii asistate social va refuză de două ori să efectueze muncă sezonieră în regim zilier, ajutorul social va fi sistăm imediat. Pe de altă parte, persoanele care participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă, formare profesională sau acceptă locul de muncă oferit de agențiile teritoriale penru plasarea forței de muncă vor beneficia în continare de ajutor social.

Dacă dreptul la ajutorul social este pierdut, persoană sau familia pot solicită din nou acest drept după lui de la dată încetării sale, conform art. 15 alin. 8 din lege, însă nu se poate garanta că acesta va fi din nou acordat, doar prin simplă solicitare a să.

Pe de cealaltă parte, această nouă reglementare revine și cu obligații din partea primarilor. Este responsabilitatea lor să întocmească un plan de activități sezoniere bazat pe centralizarea solicitărilor ce vin din partea PFA-urilor, persoanelor juridice, a întreprinderilor familiale sau individuale ce au nevoie de forță de muncă și își desfășoară activitatea pe rază unității administrativ-teritoriale. Primarii au obligația să recurgă la personele ce primesc ajutor social, forță de muncă locală.

Legea 192/2018 presupune că pentru sumele ce se plătesc cu titlu de ajuor social, raportat la cuantumul acestuia din fiecare familie ce beneficiază de el, una sau mai multe persoane apte de muncă și majore din acea familie sunt obligați să presteze lunar, atunci când primarul solicită, lucrări sau acțiuni de interes local, în următoarele condiții:
  • Normele de securitate și igienă a muncii să fie respectate
  • Se respectă regimul normal de muncă

De asemenea, primarii decid cum se repartizează activitățile sezoniere, după care beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă stabilite. Raportarea cauntumului ajutorului social se face la fiecare familie în parte deoarece există unele situații în care persoană care beneficiază de ajutor social să se afle în incapacitate temporară de muncă și astdel obligativitatea de a efectua lucrările de interes local se transferă la celelalte persoane apte de muncă din familie, acest transfer are nevoie, bineînțeles, de aprobarea primarlui. În cazul neîndeplinirii obligațiilor sale, primarul riscă o amendă între 1.000 și 5.000 lei.


No comments:

Post a Comment